Warsztaty, Seminaria

Implantoprotetyka - co higienistka i asystentka wiedzieć powinna

Wykładowca(y):
Lic. hig. stom. Michał Kluczkowski

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.E

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 14:00 - 16:00


Rodzaj zajęć: Warsztat
Max liczba uczestników: 20
Język: polski
Koszt: 90 PLN

Podczas warsztatów uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu implantoprotetyki. Zaznajomią się z różnorodnością systemów implantologicznych. Poznają różne techniki osadzania prac- prace cementowane oraz przykręcane. Omówione zostaną uzupełnienia typu overdentures. Uczestnicy poznają szczegółowo etapy postępowania podczas wizyt w gabinecie implantoprotetycznym z uwzględnieniem roli higienistki i asystentki. Omówione zostanie instrumentarium stosowane podczas każdego etapu leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy poznają tricki dzięki którym praca w gabinecie stanie się prostsza.