Program Kongresu

Stomatologia biologiczna: Netflix vs Evidence Based Dentistry część 6

Wykładowca(y):
Dr n. med. Bartosz Cerkaski

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 15:30 - 17:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

15:30 - 16:30 Implanty czy leczenie endodontyczne - jak rozstrzygnąć ten dylemat?
Bartosz Cerkaski
16:30 - 17:30 Podsumowanie ekspertów, dyskusja

 

Netflix vs Evidence Based Dentistry cześć 1

Netflix vs Evidence Based Dentistry cześć 2

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 3

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 4

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 5