Program Kongresu

Ergonomia w stomatologii

Wykładowca(y):
Dr. Sanna Hakala

Przewodniczący sesji:
Lek. stom. Anna Lella

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.A

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 10:30 - 11:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: angielski
Tłumaczenie symultaniczne na: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Ergonomia jest w stomatologii powszechnie uważana za problematyczną. Jednak ostatnie badania i doświadczenia kliniczne pokazują, że również w tej dziedzinie można uzyskać wysoki poziom ergonomii, jeśli pozwala na to otoczenie, a korzystająca z ergonomicznych rozwiązań osoba jest świadoma możliwości, jakie ona oferuje. Wykład oparty jest na nauce i wiedzy z zakresu anatomii funkcjonalnej i stanowi konkretną prezentację możliwości ergonomii wraz z argumentami, jak ją promować w pracy klinicznej.