Program Kongresu

Nowoczesna klinika nie pachnie strachem - planowanie kliniki / gabinetu

Wykładowca(y):
Architekt Aleksandra Kurc
Architekt Wiktor Kurc

Przewodniczący sesji:
Lek. stom. Anna Lella

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.A

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 09:00 - 10:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Wykład obejmuje zagadnienie architektury wnętrz w planowaniu kliniki stomatologicznej. Omówione zostaną elementy dostosowania lokalu do potrzeb gabinetów stomatologicznych, oraz zagadnienia wymagań formalnych oraz funkcjonalnych przy poszukiwaniu odpowiedniego lokalu. Skonfrontujemy wymagania prawne z ogólnie dostępnymi lokalami na rynku i postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak wyeliminować niepotrzebne koszty i problemy w pierwszym etapie planowania inwestycji. 

NOWA KLINIKA - jak zacząć?
        1. jak znaleźć idealne miejsce (na co zwrócić uwagę przy wyborze lokalu)
        2. ile czasu zabierze dostosowanie lokalu
        3. wymagania formalne - wysokość - wielkość?
        4. czy większy lokal zawsze jest lepszy? ANALIZA PRZYPADKU
        5. ile gabinetów zmieści się w lokalu?
        6. koszty - jaki budżet przewidzieć/co kosztuje najwięcej?
        7. Lokal z rynku wtórnego, czy od dewelopera?

OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA PRAWNE
        1. Warunki Techniczne
        2. Ustawy
        3. Sanepid/P.poż

CZY POTRZEBUJĘ PROJEKTANTA
       1. nie tylko kolor kafli - poszukiwania odpowiedniego lokalu
       2. funkcjonalność i wykorzystanie przestrzeni
       3. przeprowadzenie przez procesy formalne (pozwolenie na budowę, sanepid, uruchomienie praktyki)
       4. nadzór nad realizacją