Program Kongresu

Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym na podstawie doświadczeń własnych

Wykładowca(y):
Dr n. med. Agnieszka Kozuń

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med., Prof. nadzw. Monika Łukomska-Szymańska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 11:30 - 12:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Podczas terapii endodontycznej lekarz może napotkać trudne do przewidzenia problemy.Obawa przed ich wystąpieniem nie może powstrzymać jednak lekarza przed leczeniem, jeśli zachowane zostaną odpowiednie standardy. Celem wykładu jest omówienie właściwych zasad leczenia, których przestrzeganie zwiększa szanse na utrzymanie naturalnego uzębienia. Analiza przypadków, na podstawie obserwacji autora, potwierdzi słuszność terapii endodontycznej i zwróci uwagę na istotne etapy postępowania klinicznego.

Podczas wykładu uczestnik pozna:
- przyczyny powikłań w leczeniu endodontycznym,
- metody zapobiegania najczęstszym błędom w trakcie leczenia kanałowego, zwłaszcza trudnych przypadków,
- gotowe strategie postępowania w przypadku trudności i powikłań – na podstawie doświadczeń własnych autora,
- ciekawe przypadki endodontyczne nie zawsze zakończone sukcesem terapeutycznym.