Program Kongresu

Oparte na terapii laserowej postępowanie w przypadku uśmiechu dziąsłowego i pigmentacji dziąseł w ramach połączonego podejścia estetyczno-twarzowo-periodontologicznego.

Wykładowca(y):
Dr. Walid Altayeb

Przewodniczący sesji:
Prof. PUM, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 09:00 - 10:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: angielski
Tłumaczenie symultaniczne na: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Popularność terapii mających na celu poprawę uśmiechu spowodowała rozwój procedur stomatologii estetycznej mających na celu korektę nadmiernej ekspozycji dziąseł oraz przywrócenie symetrii i harmonii między architekturą dziąseł, ustami i otaczającymi je strukturami twarzy. Możliwość wykorzystania laserów jako terapii wspomagającej procedury stomatologii estetycznej jest udokumentowana od ponad dwudziestu lat.

Potencjał, jaki posiadają lasery w działaniach na tkankach jamy ustnej, otwiera nowe możliwości minimalnie inwazyjnych zabiegów chirurgii periodontologicznej, zapewnia szybsze i wolne od powikłań gojenie ran oraz zapobiega niepożądanym uszkodzeniom tkanek, które mogą towarzyszyć konwencjonalnym metodom postępowania.

Wnioski: Wspomagane laserowo zabiegi estetycznego wydłużania koron klinicznych oraz depigmentacji dziąseł to procedury przewidywalne, mniej urazowe, charakteryzujące się skróconym czasem gojenia oraz pozytywnym odbiorem ze strony pacjentów.

Cele edukacyjne:
• Poznanie klasyfikacji i sposoby planowania leczenia w przypadku uśmiechu dziąsłowego 
• Ocena i porównanie skuteczności trzech różnych długości fal laserowych w leczeniu pigmentacji dziąseł
• Demonstracja płatowych i bezpłatowych technik chirurgicznych zabiegów estetycznego wydłużania koron klinicznych z użyciem laserów