Program Kongresu

IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Dr n. med. Witold Jurczyński
Dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska
Mgr hig. dypl. Katarzyna Ostrowska
Hig. stom. Paulina Staroń
Dr n. med. Magdalena Sulewska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.B-1.C

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 09:00 - 17:15


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: od 290 zł

  

9:00 - 9:30    Wykład inauguracyjny: Profilaktyka w gabinecie higieny - sprawdzone rozwiązania i ciekawe nowości
Katarzyna Ostrowska
9:30 - 10:30   Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce profesjonalnej 
Magdalena Sulewska
 

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Diagnostyka higieny i stanu przyzębia. Ocena wybranych wskaźników i parametrów klinicznych przyzębia: PI, API, BOP, PD, CAL, GR. 
Edukacja, motywacja pacjenta oraz współpraca higienistki z periodontologiem kluczem do sukcesu. 
Narzędzia ręczne i maszynowe (skalery, Vector, piaskarki), rodzaje piasku (piaskowanie kompleksowe) w nowoczesnej profilaktyce profesjonalnej
Efektywność SRP (scaling and root planning) oraz SRP+GPAP (subgingival air-polishing) w świetle najnowszych doniesień naukowych

Podczas wykłądu uczestnik nauczy się:
- Oceniać wybrane wskaźniki i parametry przyzębia. 
- Uzyska wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań w profilaktyce profesjonalnej opartej na dowodach naukowych (dane z piśmiennictwa)
10:30 - 11:00 Przerwa
11:00 - 12:00 Niedobory witaminy D u pacjentów stomatologicznych
Marzena Dominiak
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:30 Specyfika pielęgnacji jamy ustnej u pacjenta z chorobą ogólnoustrojową
Ewa Krasuska-Sławińska
  Pacjenci z chorobą ogólnoustrojową, a szczególnie dzieci należą do grupy wysokiego ryzyka występowania choroby próchnicowej oraz zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej. Opieka stomatologiczna ma na celu ograniczanie ryzyka występowania próchnicy zębów, zmian chorobowych i ryzyka bólu oraz zapobieganie powikłaniom wtórnym (miejscowym i ogólnoustrojowym).
W prezentacji omówiono specyfikę pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów z poszczególnymi schorzeniami ogólnoustrojowymi, a także diagnostykę i leczenie zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych chorobą podstawową lub stosowanym leczeniem.
13:30 - 14:30 Przerwa
14:30 - 15:30 Standardy postępowania w higienie jamy ustnej pacjentów leczonych radioterapią i chemioterapią w obrębie głowy i szyi
Paulina Staroń
 

Efektem ubocznym, który występuje najczęściej podczas radio-chemioterapii rejonu głowy i szyi jest zapalenie błony śluzowej jamy ustnej określanej jako mucositis. Higienistka stomatologiczna może odgrywać dużą rolę w rekonwalescencji powikłań po leczeniu onkologicznym.

Podczas wykładu uczestnik dowie się:
jakie powikłąnia występują po leczeniu onkologicznym, jak zmniejszyć skutki uboczne tego leczenia oraz jak przygotować pacjenta do terapii.
15:30 - 16:00 Przerwa
16:00 - 17:00 Profesjonalna higienizacja pacjenta periodontologicznego - skutecznie, bezpiecznie i z głową
Witold Jurczyński
 

Wykład traktuje o leczeniu niechirurgicznym pacjentów w różnym stopniu zaawansowania choroby przyzębia. Zostaną omówione tematy od instruktażu higienicznego aż do zaawansowanych technikach skallingu głębokiego. Podane zostaną również algorytmy postępowania w zakresie higienizacji nad- i poddziąsłowej.
Wykładowca dzieląc się swoim 25-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów periodonotologicznych pokaże jak budować strategię spersonalizowaną dla każdego pacjenta, pamiętając o jego potrzebach i oczekiwaniach. Kolejno, podkreśli jak ważna jest współpraca między lekarzem a higienistką, która dla pacjenta ma być spójna i nie naruszająca jego zaufania. Całość prezentacji ma pokazać jak leczyć skutecznie, bezpiecznie i z głową te choroby, które w dalszym ciągu stanowią problem społeczny.

Uczestnik po wykładzie będzie miał wiedzę, o tym:
- jak spersonalizować fazę higienizacyjną do potrzeb i oczekiwań pacjenta,
- jakie są współczesne algorytmy wykonywania skallingu nad- i poddziąsłowego,
- jakie są czynniki decydujące o skutecznym i bezpiecznym leczeniu pacjentów z chorobą przyzębia.