Program Kongresu

Błędy w diagnostyce i leczeniu patologii błony śluzowej jamy ustnej

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
Dr hab. n. med. Marcin Kos
Dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz
Dr hab. n. med. Elżbieta Szponar

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 14:00 - 17:10


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 3
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

14:00 - 14:45

Błędy w diagnostyce klinicznej zmian czerwonych błony śluzowej jamy ustnej
Natalia Lewkowicz

 

Bogata symptomatologia zmian czerwonych błony śluzowej jamy ustnej może stanowić problem diagnostyczny nawet dla doświadczonego klinicysty. Takie zmiany mogą mieć podłoże miejscowe lub ogólnoustrojowe. Skutki błędnej diagnostyki nieuchronnie pociągają za sobą błędy w leczeniu, które w przypadku złej diagnozy zmian przednowotworowych mogą mieć fatalne skutki dla pacjenta.

W czasie wykładu uczestnik odpowie sobie na pytania:
Czy umiem odróżnić erytroplakię od liszaja płaskiego zanikowego? Czy miewam trudności z rozróżnieniem zapalenia dziąseł wywołanego płytką nazębną ze złuszczającym zapaleniem dziąseł w przebiegu dermatoz?

Ten wykład pomoże usystematyzować wiedzę w temacie symptomatologii, diagnostyki różnicowej i roli badań dodatkowych w postępowaniu ze zmianami czerwonymi w jamie ustnej.

14:45 - 15:30

Błędy w klinicznej diagnostyce różnicowej zmian białych w jamie ustnej
Elżbieta Szponar

 

Błędy w diagnostyce klinicznej dotyczące występowania zarówno zmian białych, czerwonych, jak i biało-czerwonych mogą powodować kolejne błędy w dalszym leczeniu. Wczesna kliniczna diagnostyka różnicowa, uzupełniona i potwierdzona koniecznymi badaniami dodatkowymi (histologicznymi, mikrobiologicznymi, hematologicznymi, immunologicznymi i innymi wg wskazań) ma szczególne znaczenie w profilaktyce i wczesnym leczeniu raka płaskonabłonkowego jamy ustnej (OSCC), najczęstszego nowotworu tej okolicy (90% wszystkich nowotworów jamy ustnej; 30-40% ogółu nowotworów głowy i szyi oraz 3-5% wszystkich raków).

Zakres tematyczny obejmuje diagnostykę i różnicowanie zmian białych w jamie ustnej – etiologię, obraz kliniczny analizę różnicową i postępowanie.Brak dokładnej analizy różnicowej chorób, w których mogą występować podobne białe zmiany wywołane zaburzeniami rogowacenia nabłonka, jest najczęstszym błędem w diagnostyce.

Białe zmiany w jamie ustnej i ich różnicowanie.
Przedstawione zostaną najczęstsze przyczyny zmian i ich obraz kliniczny.
- W grupie zmian białych wrodzonych: grudka Fordyce’a, leukoderma, znamię białe gąbczaste, zespół Papillona-Lefevre’a, choroba Dariera.
- W grupie zmian przednowotworowych i nowotworowych: keratozy, leukoplakia homogenna i niehomogenna, podniebienie palacza i rak (OSCC).
- Zmiany zapalne zakaźne: ostra i przewlekła kandydoza, leukoplakia włochata, niektóre brodawczaki jamy ustnej. - Istotne w różnicowaniu zmiany białe niezakaźne: liszaj płaski i toczeń rumieniowaty (choroby śluzówkowo-skórne).
- Zmiany białe związane z urazem mechanicznym: linea alba policzków.
- Zmiany białe związane ze złą higieną: język obłożony.

Zawsze istotna w badaniu klinicznym pacjenta jest obserwacja i ustalenie lokalizacji zmian białych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pokrytych nabłonkiem nierogowaciejącym (dno jamy ustnej, policzki, boczne powierzchnie języka); należy także zbadać, czy zmiany są usuwalne mechanicznie, czy towarzyszą im zmiany zapalne czerwone, zebrać wywiad rodzinny oraz dotyczący nawyków pacjenta, zwłaszcza palenia papierosów.

15:30 - 16:15

Najczęstsze błędy w leczeniu klinicznych patologii błony śluzowej
Tomasz Konopka

 

Celem prezentacji jest przedstawienie:
- błędów w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej (zła sekwencja badania pacjenta, brak badań dodatkowych oraz brak rozpoznania choroby ogólnej egzemplifikującej się w jamie ustnej);
- błędów w leczeniu tych patologii (błędy w leczeniu zaburzeń potencjalnie złośliwych, błędy w leczeniu farmakologicznym ( w szczególności podczas steroidoterapii), zaostrzanie reakcji alergicznych w rejonie jamy ustnej i twarzy.

W czasie wykładu uczestnik dowie się:
1. Jaki jest katalog najczęstszych błędów w diagnostyce i leczeniu najczęstszych patologii błony śluzowej jamy ustnej?
2. Jak ustrzegać się złego postępowania w przypadku zaburzeń potencjalnie złośliwych w jamie ustnej?
3. Jakie mogą być skutki błędnie prowadzonego miejscowego i ogólnego leczenia farmakologicznego chorób błony śluzowej jamy ustnej?
4. W jakich sytuacjach klinicznych należy odsyłać do lekarzy innych specjalności medycznych?

16:15 - 17:00

Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem leków antyresorpcyjnych - nierozpoznane działanie uboczne czy błąd lekarski
Marcin Kos

 

Dzięki unikalnym właściwościom leki antyresorpcyjne stosowane są w leczeniu chorób metabolicznych i nowotworowych kości. Jednak ostatnio odkryto, że mogą one powodować ciężkie powikłanie w postaci martwicy kości szczęk. Ta nowa jednostka chorobowa zyskała w piśmiennictwie miano „medication-related osteonecrosis of the jaws” (MRONJ). Liczba przypadków MRONJ w Europie wzrasta dramatycznie, ale epidemiologia, patogeneza i patofizjologia tego schorzenia ciągle nie są dostatecznie poznane.
W czasie wykładu uczestnik pozna budowę chemiczną, farmakologię i obszary zastosowania leczniczego bisfosfonianów i innych grup leków antyresorpcyjnych.
Pozna zasady diagnostyki i leczenia martwicy kości szczęk związanej ze stosowaniem leków hamujących resorpcję kostną.
Nauczy się identyfikacji czynników ryzyka i zasad leczenia stomatologicznego pacjentów z historią podawania leków antyresorpcyjnych.
Pozna zasady profilaktyki osteonekrozy szczęk w gabinecie stomatologicznym.

17:00 - 17:15

Dyskusja, podsumowanie