Program Kongresu

Estetyka biała i czerwona w implantoprotetyce - uwarunkowania protetyczne z uwzględnieniem biologii tkanek

Wykładowca(y):
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 09:00 - 10:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Uzyskanie optymalnej estetyki jest jednym z celów rekonstrukcji protetycznej z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Uzyskanie zadowalającego efektu wymaga współpracy zespołowej chirurga, protetyka i technika dentystycznego. Dostępne materiały i technologie w połączeniu ze zrozumieniem aspektów biologicznych dają możliwość takiego wyboru konstrukcji aby spełnić oczekiwania pacjentów i uzyskać satysfakcjonujący efekt.

Czego uczestnik nauczy/dowie się podczas szkolenia?:
Celem wykładu jest omówienie procedur niezbędnych do osiągnięcia optymalnej estetyki prac protetycznych na implantach, przedstawienie strategii wyboru materiałów oraz rodzaju uzupełnień protetycznych oraz omówienie kryteriów postępowania przy wyborze łączników/filarów protetycznych.