Program Kongresu

Najnowsze osiągnięcia materiałowe i technologiczne zapewniające uzyskanie trwałych i estetycznych licówek

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 19.09.2019, Czwartek

Godziny: 16:00 - 17:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Wybór określonego rodzaju materiału w celu wykonania licówki wymaga dokładnego rozważenia jego potencjalnych zalet i wad, a także właściwości fizyko – chemicznych i uzależnionego od nich końcowego efektu estetycznego. Tym bardziej, że w wielu przypadkach informacje dostarczane przez producentów nie zawierają dokładnego składu chemicznego i właściwości fizycznych, a zwłaszcza wyników badań długookresowych, które są najbardziej wiarygodną metodą oceny oferowanych materiałów.

Prezentacja pozwoli rozwiązać najczęściej występujące dylematy związane z wyborem właściwego materiału służącego do wykonawstwa estetycznych oraz trwałych pod względem klinicznym licówek.

Zakres tematyczny wykładu:
Wykład prezentuje nowoczesne materiały ceramiczne, kompozytowe i hybrydowe oraz technologie ich przetwarzania, które umożliwiają uzyskanie trwałych i zadawalających pod względem estetycznym licówek.