Program Kongresu

Cementowanie adhezyjne - czy to działa?

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 19.09.2019, Czwartek

Godziny: 14:30 - 15:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Mnogość materiałów ceramicznych, cementów protetycznych, systemów wiążących i procedur adhezyjnego przygotowania powierzchni materiałów ceramicznych oraz tkanek zęba, w połączeniu z technikami cementowania, sprawiają, że podjęcie decyzji o wyborze materiałów i procedur cementowania uzupełnień nie jest łatwe. Wykład będzie przeglądem możliwości wykorzystania technik adhezyjnych i nowoczesnych materiałów łączących w praktyce klinicznej oraz perspektywy zachowania połączenia w środowisku jamy ustnej.

Czego uczestnik nauczy/dowie się podczas szkolenia?:

Uczestnik wykładu pozna zalety cementowania adhezyjnego i nauczy się skutecznych protokołów adhezyjnego przygotowania powierzchni licówek w zależności od dostępnych na rynku materiałów ceramicznych oraz wyboru metod adhezyjnego przygotowania tkanek zęba w połączeniu z wyborem materiałów łączących – systemów wiążących i cementów protetycznych. Pozna najlepsze lampy polimeryzacyjne, skutecznie utwardzające cementy protetyczne oraz zasady i zalety polimeryzacji światłem i polimeryzacji dualnej.

Zakres tematyczny wykładu:

• adhezyjne przygotowanie powierzchni licówek w zależności od rodzaju użytej ceramiki,
• właściwości dostępnych cementów żywiczych, w tym samoadhezyjnych;
• procedury cementowania adhezyjnego i „póładhezyjnego” i zasady wyboru technik adhezyjnych, systemów wiążących i cementów łączących w odniesieniu do warunków klinicznych oraz sposobów polimeryzacji cementów (utwardzanie światłem, polimeryzacja dualna);
• korzyści wynikające ze stosowania techniki IDS (natychmiastowego zabezpieczenia zębiny)