Program Kongresu

Stomatologia biologiczna: Opóźnić endo

Wykładowca(y):
Lek. stom. Agnieszka Jankowska
Dr hab. n. med. Bartosz Kempisty
Dr n. med. Maciej Michalak
Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 19.09.2019, Czwartek

Godziny: 10:00 - 12:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

10:00 - 10:50 Leczenie próchnicy ubytkowej - fakty i mity
Agnieszka Mielczarek
 

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi koncepcjami dotyczącymi leczenia próchnicy ubytkowej zlokalizowanej zarówno w obrębie korony jak i korzenia zęba. Wczesne stadia próchnicy mają charakter odwracalny i można je leczyć w sposób nieinwazyjny. Zaniechanie działań terapeutycznych na tym etapie skutkuje potrzebą stosowania metod odtwórczych. Zaaplikowanie prezentowanych na wykładzie koncepcji do codziennej praktyki klinicznej pomoże lekarzom w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i ograniczy konieczność wdrażania leczenia kanałowego.
Podczas wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z:
- problemem zahamowania postępu choroby, 
- metodami selektywnej eliminacji zębiny próchnicowej,
- zasięgiem preparacji tkanek zmienionych próchnicowo, 
- doborem optymalnego materiału wypełniającego,
- sposobem rekonstrukcji tkanek zęba,
- uzyskaniem długoczasowej odbudowy brakujących tkanek.
 
Uczestnik wykładu ma szansę na pogłębienie swojej wiedzy w zakresie:
- aktualnych koncepcji leczenia próchnicy ubytkowej
- selektywnych metod eliminacji tkanek zmienionych próchnicowo
- zalecanego zasięgu preparacji ubytków
- użycia biologicznie czynnych materiałów odtwórczych
- algorytmów postępowania klinicznego w wybranych przypadkach klinicznych

10:50 - 11:40 Fibryna bogatopłytkowa jako źródło komórek macierzystych i czynników wzrostu do regeneracji miazgi zębów stałych dojrzałych
Maciej Michalak, Agnieszka Jankowska
  Podczas wykładu zostaną omówione możliwości zastosowania komórek macierzystych i czynników wzrostu w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji regeneracyjnej u pacjentów dorosłych. Zostaną zaprezentowane przypadki, w których zastosowano fibrynę bogatopłytkową jako środek regeneracyjny w zębach stałych dojrzałych z zapaleniem miazgi. Omówiony zostanie protokół pozyskiwania fibryny bogatopłytkowej i kolejne kroki zabiegu regeneracyjnego.
Uczestnik podczas wykładu dowie się, jakie możliwości daje endodoncja regeneracyjna i jakie są podstawy naukowe do jej stosowania. W wymiarze praktycznym nauczy się jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do leczenia regeneracyjnego zaprezentowanego podczas wykładu, pozyskać fibrynę bogatopłytkową oraz jak krok po kroku wykonać zabieg w zębie stałym z zapaleniem miazgi.
11:40 - 12:00 Komórki macierzyste z obszaru jamy ustnej - prawdziwa nauka czy science fiction
Bartosz Kempisty
 

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- Krótka charakterystyka potencjału regeneracyjnego jamy ustnej.
- Rodzaje komórek macierzystych z tego obszaru.
- Naukowe podstawy zagadnienia streszczone w sposób przystępny.
- Obecne zastosowania czynników wzrostu oraz potencjalne zastosowania exosomów i komórek macierzystych tego obszaru.
- Co już wkracza do praktyki a co ma szanse pojawić się wkrótce.
- I jak oddzielić mity od faktów.

Czego uczestnik nauczy/dowie się podczas szkolenia?:
Najnowsze osiągnięcia biotechnologii komórek jamy ustnej z obszaru jamy ustnej.
Wykorzystanie komórek macierzystych z obszaru jamy ustnej w badaniach podstawowych.
Badania podstawowe oparte na modelach zwierzęcych - ich przyszłość w badaniach stomatologicznych.
Badania molekularne - czy są nam potrzebne?
Wybrane aspekty fizjologii i patofizjologii komórek z obszaru jamy ustnej.