Program Kongresu

Stomatolog - lekarz czy usługodawca?

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. Jerzy Kopania

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Karolina Gerreth

Miejsce: Pawilon 7 - antresola, Sala 1.A

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 15:00 - 16:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Tematyka wykładu obejmuje problemy etyczne generowane przez proces urynkowienia działań medycznych, w szczególności stomatologicznych. Główne z nich: (1) czy jest możliwe wytyczenie granicy między terapią a działaniem nieterapeutycznym, ale wymagającym wiedzy i umiejętności medycznych; (2) czy normy etyki lekarskiej obowiązują lekarza także przy wykonywaniu działań nieterapeutycznych; (3) czy jest możliwe ustalenie kryteriów etycznych rozstrzygania kwestii niejednoznacznych moralnie.
W wypadku niektórych specjalności medycznych, a należy do nich stomatologia, urynkowienie powoduje powstawanie problemów związanych z wykonywaniem tych działań, które wymagają wiedzy i umiejętności medycznych, ale nie mają charakteru terapeutycznego. Ponieważ lekarz pobiera za nie wynagrodzenie, więc powstaje problem, w jakiej mierze ma się kierować etyką lekarską, a w jakiej etyką biznesu. Problem ten rozpatrujemy w kontekście podstaw moralności i w kontekście procesu medykalizacji społecznej.

Wykład ma pomóc w wypracowaniu właściwej postawy, jaką lekarz-stomatolog powinien zajmować na rynku usług medycznych.