Program Kongresu

HOT TOPIC: Ogólnoustrojowe stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Prof. ndzw. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk
Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Mgr Krzysztof Palimonka
Radca prawny Paweł Strzelec
Dr hab. n. med. Mariusz Szuta

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 10:30 - 15:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 4
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Polska Rada Resuscytacji1. Definicja nagłego stanu ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego, regulacje prawne, odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa z nich wynikająca dla każdego lekarza dentysty. 

2. Epidemiologia stanów ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego. Rodzaje stanów nagłych, w jakiej fazie pobytu w gabinecie pojawiają się najczęściej, w jakiej grupie chorych najczęściej, w trakcie jakich procedur stomatologicznych najczęściej itp. 

3. Zasady stratyfikacji ryzyka wystąpienia nagłych stanów ogólnoustrojowych zagrożenia zdrowotnego u pacjenta na fotelu stomatologicznym. Rola wywiadu (schemat SAMPLE), rodzaj zażywanych leków, polipragmazja, interakcje leków z lekami znieczulenia miejscowego itp. 

4. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w dodatkowy sprzęt i leki, zwiększające bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie stomatologicznym (tlen, AED, zestaw do konikopunkcji, zestaw do wkłucia doszpikowego itp.) 

5.  Mediana dojazdu zespołów ratownictwa medycznego w Polsce z podziałem na województwa, miasta, wsie itp.

6.  Aktualne wytyczne postępowania w ogólnoustrojowych stanach nagłych (Polska i Europejska Rada Resuscytacji) 
    a. Omdlenie
    b. Przełom nadciśnieniowy
    c. Napad drgawkowy
    d. Niedocukrzenie
    e. Zespół hiperwentylacyjny
    f.  Zatrucie lekiem znieczulenia miejscowego
    g. Ciało obce w drogach oddechowych
    h. Napad astmy oskrzelowej
    i.  Ostry zespół wieńcowy
    j.  Wstrząs anafilaktyczny
    k.  Nagłe zatrzymanie krążenia

7. Ogłoszenie wyników testu

8. Dyskusja 

Efektem końcowym panelu będzie opracowanie wytycznych postępowania w ogólnoustrojowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym