Program Kongresu

Błędy w periodontologii

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Prof. PUM, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.F

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 09:00 - 13:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 3
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

9:00 - 9:45  Błędne rozumienie etiopatogenezy zapalenia przyzębia i co z tego wynika dla zdrowia
Tomasz Konopka
 

Rozumienie mechanizmów powstawania zapalenia przyzębia się zmienia. Dotyczy to najbardziej zmiany roli periopatogenów w powstawaniu zapalenia przyzębia oraz jego tła genetycznego. Od 1963 roku, kiedy zaproponowano teorię nieswoistej płytki nazębnej aż do teraz, kiedy dominuje teoria dysbiotycznego biofilmu bakteryjnego, a model dziedziczenia zapalenia przyzębia jest wieloczynnikowy. Zmiany tych poglądów mają wpływ na decyzje terapeutyczne oraz umożliwiają wpływ na wiele chorób systemowych.

Uczestnik podczas wykładu dowie się:
Jaka jest przyczynowa profilaktyka zapalenia przyzębia?
Do czego prowadzi leczenie farmakologiczne zapalenia przyzębia?
W jaki sposób lecząc zapalenie przyzębia, wpływa się na przebieg cukrzycy, wykładników chorób sercowo-naczyniowych oraz powikłania okołoporodowe?
Jak jest perspektywa przyczynowego leczenia zapalenia przyzębia?
Do czego prowadzi nieracjonalna antybiotykoterapia zapalenia przyzębia?
9:45 - 10:45 Błędne decyzje w kompleksowym leczeniu zapalenia przyzębia
Małgorzata Pietruska
  Niepowodzenia w leczeniu pacjentów z zapaleniem przyzębia są skutkiem:
- ograniczania diagnostyki tylko do oceny statusu tkanek przyzębia oraz leczenia tylko do stricte periodontologicznego
- błędów w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru metod leczenia zarówno niechirurgicznego jak i chirurgicznego.
Podczas wykładu lekarz nauczy się kompleksowego podejścia do diagnostyki pacjentów z zapaleniem przyzębia oraz zasad wyboru nowoczesnych technik zabiegowych, zarówno w zakresie leczenia niechirurgicznego jak i chirurgicznego.
10:45 - 11:45   Jatrogenia w recesjach dziąseł
Elżbieta Dembowska
11:45 - 12:45 Błędy w chirurgii plastycznej przyzębia
Wojciech Bednarz
 

Błędy w chirurgii plastycznej przyzębia mogą wpłynąć nie tylko na pogorszenie estetyki i komfortu pacjenta, ale przede wszystkim na utratę funkcji tkanek. Mogą powstać na etapie diagnostycznym, ustalania planu leczenia, wykonywania procedury i w fazie podtrzymującej. Dla eliminacji błędów ważny jest wybór metody, prawidłowość techniki zabiegowej, użycie odpowiednich narzędzi, umiejętność stworzenia optymalnych warunków do gojenia tkanek i zapewnienie stabilności pozabiegowej tkanek przyzębia.

Podczas wykładu uczestnik nauczy się: rozpoznawania patologii śluzówkowo-dziąsłowych, pozna zasady ich prawidłowego leczenia, sposoby zapobiegania niepowodzeniom i metody leczenia komplikacji
12:45 - 13:00  Dyskusja, podsumowanie