PRZEWODNIK WYSTAWCY – Wystawa Stomatologiczna CEDE 2023

JAK ZAMÓWIĆ STOISKO »

ZABUDOWA I USŁUGI DODATKOWE »

REKLAMA »

SALE KONFERENCYJNE »

KONKURS „GWIAZDY CEDE 2023” »

KALENDARIUM WYSTAWCY»

MONTAŻ, DEMONTAŻ I HARMONOGRAM WYSTAWY »


Zamówienie powierzchni wystawienniczej, opłata rejestracyjna
  

Krok 1 - Zgłoszenie udziału / Zamówienie powierzchni wystawienniczej
Powierzchnię wystawienniczą należy zamówić on-line wypełniając formularz A dostępny w Panelu wystawcy po zalogowaniu na swoje konto. Jeżeli wystawca planuje kilka stoisk, zamówienia na dodatkową powierzchnię wystawienniczą składa wypełniając formularz Au, oddzielnie dla każdego dodatkowego stoiska, bez wnoszenia dodatkowej opłaty rejestracyjnej.
Kopię formularza zamówienia otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy. Teraz Organizator ma czas na potwierdzenie zamówienia. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zamówiona lokalizacja nie jest dostępna, zadzwonimy, aby wspólnie ustalić najlepszą opcję.
Po zatwierdzeniu lokalizacji Twojego stoiska przez organizatora otrzymasz mailem potwierdzone zamówienie, które należy podpisać i odesłać oraz dwie faktury pro forma: opłata rejestracyjna oraz powierzchnia wystawiennicza. 

Ceny powierzchni

szeregowa

625 zł/m2

narożna

660 zł/m2

półwyspowa/
wyspowa

690 zł/m2

Krok 2 - Opłata Rejestracyjna
Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona od terminu przesłania zgłoszenia udziału:
do 15 marca 2023  -  1100 zł
+ 23% VAT
po 15 marca 2023  -  1400 zł
+ 23% VAT
Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa dla każdego wystawcy.

Rabaty!
Wystawca, który zgłosi udział w wystawie oraz dokona pełnej płatności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą do 20 czerwca 2023 r. przysługuje rabat, którego wysokość uzależniona jest od wielkości zamówionej powierzchni wystawienniczej (patrz tabela).
Kwota rabatu winna być uwzględniona przy ostatniej wpłacie za powierzchnię w terminie do 20 czerwca 2023 r.

Rabat dodatkowy za wczesną płatność.
Dla zamówień złożonych do 15 marca 2023 możliwy jest dodatkowy 5% rabat dla tych wystawców, którzy dokonają pełnej płatności za powierzchnię wystawienniczą w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury pro forma. Sumę rabatów należy uwzględnić w dokonanej wpłacie.

Rabaty

poniżej 12 m2

rabat 3%

12 - 29 m2

rabat 5%

30 - 69 m2

rabat 7%

od 70 m2

rabat 10%


Zgłoszenie współwystawcy

Jeżeli planują Państwo mieć na swoim stoisku przedstawicieli innych firm prezentujących własne produkty, należy zarejestrować ich jako współwystawców wypełniając formularz Aw.


Zabudowa stoiska oraz usługi dodatkowe

Zabudowa standardowa
Zabudowę standardową zamawiamy na Formularzu C , który należy wypełnić do 30 czerwca 2023.
Formularz C będzie dostępny na „Koncie wystawcy” po opłaceniu opłaty rejestracyjnej oraz minimum 20% zaliczki za powierzchnię wystawienniczą.
Elementy i usługi zawarte w cenie zabudowy standardowej
Przykładowe stoisko w zabudowie standardowej

Ceny netto zabudowy standardowej

poniżej 12 m2

190 zł/m2

12 - 25 m2

180 zł/m2

26 - 40 m2

170 zł/m2

powyżej 40 m2

160 zł/m2

Zamówienie wyposażenie dodatkowego i usług dodatkowych dla stoiska standardowego

Formularz D - termin wypełnienia do 30 czerwca 2023 r.
Istniej możliwość zamówienie wyposażenia uzupełniającego zabudowę stoiska wypełniając formularz D, który zawiera listę dostępnego wyposażenia wraz z cenami.
Firmy, które zamówiły zabudowę standardową stoiska prosimy o:
- dołączenie szkicu stoiska z zaznaczoną lokalizacją zamówionych mebli i wyposażenia, używając numerów podanych na liście wyposażenia (przykładowy szkic stoiska),
- zaznaczenie na rysunku preferowanej lokalizacji gniazd/a elektrycznego oraz wieszaka na ubrania.
UWAGA!
Cena wyposażenia dodatkowego zamówionego po 31 sierpnia 2023 wzrasta o 50%.

Zabudowa własna
Formularz E - termin wypełnienia do 14 sierpnia 2023 r.
Wystawca dokonujący zabudowy stoiska samodzielnie lub zlecający wykonanie zabudowy innej firmie jest zobowiązany do uiszczenia:
a) opłaty zryczałtowanej:          16 zł/m2 + 23 % VAT
b) opłaty za wywóz odpadów16 zł/m2 + 23 % VAT

Usługi techniczne
Usługi techniczne takie jak: przyłącze elektryczne, internetowe, podłączenie wody lub podwieszenia elementów konstrukcji wystawca może zamówić na formularzu E.
Wystawca/Wykonawca stoiska indywidualnego jest zobowiązany przesłać Organizatorowi do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości) oraz z umiejscowieniem na planie przyłączy technicznych oraz ewentualnych punktów podwieszeń do dnia 31 sierpnia 2023 r.
UWAGA!
Cena mediów i podwieszeń zamówionych po 31 sierpnia 2023 wzrasta o 100%.


Reklama

Aplikacja mobilna

Plan wystawy, lista wystawców z opisami i lokalizacją, lista wykładów i warsztatów z filtrem ułatwiającym wyszukiwanie, a nawet... fotobudka - to wszystko znajdziesz w bezpłatnej aplikacji mobilnej CEDE 2023 na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Dzięki apce, wszystkie najważniejsze informacje dotyczące CEDE są zawsze pod ręką. Aplikacja pomoże zaplanować odwiedzającym wystawę udział w wydarzeniu oraz przyjazd do Łodzi, a także sprawnie odnaleźć stoisko wystawcy lub salę warsztatową w EXPO. Dzięki niej zdąży na wykład, a nawet zrobi sobie pamiątkowe zdjęcie w targowej fotobudce.


Oferta reklamowa umożliwia promocje w różnorodnych formach:

- banery reklamowe umieszczone w różnych miejscach hali wystawowej
- reklama na ekranach w holu głównym
- reklama w materiałach konferencyjnych:
   * logo na ID uczestnika
   * logo na torbie konferencyjnej
   * logo na notatniku
   * dołączenie materiałów reklamowych wystawcy do torby konferencyjnej
- logo na Bezpłatnej Karcie Wstępu (BKW)
- reklama na wyłączność w kieszonkowym programie
- reklama w aplikacji mobilnej
- Pakiet Digital
Szczegółowa oferta reklamowa będzie dostepna wkrótce.


Sale konferencyjne

Expo-Łódź posiada 4 sale konferencyjne o powierzchni 100 m² każda. Dzięki systemowi mobilnych i dźwiękoszczelnych ścian, sale można łączyć w różnych konfiguracjach, również w jedną przestrzeń konferencyjną o łącznej powierzchni 405 m², która może przyjąć do pół tysiąca gości.
Zamówienia sali konferencyjnej można dokonać na Formularzu S.

Ceny sal
Sala A lub B lub C - 560 zł/godz.
Sala D -                     520 zł/godz.

Informacje o szkoleniach firm będą zamieszczane: na stronie www.cede.pl, w mediach społecznościowych, kieszonkowym Programie CEDE 2023, Aplikacji mobilnej CEDE 2023, na tablicach informacyjnych na terenie wystawy oraz w newsletterach wysyłanych przez Organizatora.

 

Konkurs "Gwiazdy CEDE 2023"

Formuła wyróżniania najlepszych produktów targowych podczas CEDE będzie kontynuowana również w tej edycji.

W skład ekspertów, którzy ocenie poddadzą zgłoszone produkty wejdą przedstawiciele środowisk naukowych oraz organizacji branżowych. Wszyscy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo ocenić jakość produktu oraz umiejętność uzasadnienia wyboru. 

Zgłoszenia do Konkursu "Gwiazdy CEDE 2023" będzie można dokonać wyłącznie w Panelu wystawcy wypełniając Formularz GK.

 

 

Kalendarium Wystawcy

kiedy

co należy zrobić

gdzie / jak

♦ zgłosić uczestnictwo i zamówić powierzchnię wystawienniczą, aby uzyskać prawo do preferencyjnej opłaty rejestracyjnej

Panel wystawcy na stronie www.cede.pl – formularze:
A oraz Au (opcjonalnie)

♦ dokonać 100% płatności za powierzchnię wystawienniczą uprawniającą do dodatkowej 5% zniżki na powierzchnię

dane bankowe do przelewu

w ciągu 7 dni
od daty otrzymania potwierdzenia lokalizacji stoiska

♦ przesłać podpisane zamówienie na powierzchnię wystawienniczą na adres Organizatora pocztą lub mailem

♦ Wysłać pocztą na adres biura Exactus
lub mailem na info@exactus.pl

 

♦ dokonać płatności opłaty rejestracyjnej oraz 20% zaliczki za powierzchnię wystawienniczą

dane bankowe do przelewu

♦ wpłacić zaliczkę w wysokości 40% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej

dane bankowe do przelewu

♦ można dokonać rezygnacji z uczestnictwa w wystawie – zwrotowi podlegają wpłacone zaliczki oprócz opłaty rejestracyjnej

♦ wysłać pocztą na adres biura Exactus
lub dostarczyć osobiście do biura Exactus.

♦ zamówić salę konferencyjną i dokonać płatności zgodnie z otrzymaną fakturą pro forma

Panel wystawcy na stronie www.cede.pl – formularz D
dane bankowe do przelewu

♦ zgłosić płatnego Współwystawcę aby uzyskać prawo do preferencyjnej opłaty rejestracyjnej Współwystawcy

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz Aw

♦ ostatni dzień pełnej płatności za powierzchnię wystawienniczą z uwzględnieniem rabatu

dane bankowe do przelewu

♦ przesłać zamówienie zabudowy standardowej stoiska

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz C

♦ przesłać formularz D z dołączonym szkicem stoiska z naniesionymi elementami wyposażenia dodatkowego

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz D

♦ przesłać informacje o szkoleniu, które odbędzie się w wynajętej Sali konferencyjnej

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz Sz

♦ ostatni dzień na zgłoszenie bezkosztowej rezygnacji z wynajmu sali konferencyjnej

♦ wysłać pocztą na adres biura Exactus lub mailem na adres info@exactus.pl

♦ zgłoszenie produktu/ów do Konkursu Gwiazdy CEDE 2023

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz GK
dane bankowe do przelewu

♦ dokonać pozostałej płatności za powierzchnię wystawienniczą bez rabatu

dane bankowe do przelewu

♦ ostatni dzień na przesłanie wpisu do katalogu on-line oraz do aplikacji mobilnej CEDE 2023

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz B

♦ przesłać zamówienie na usługi techniczne

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz E

♦ przesłać do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości) z umiejscowieniem na planie przyłączy technicznych oraz ewentualnych punktów podwieszeń.

♦ wysłać mailem na adres info@exactus.pl♦ przesłać 8 kompletów materiałów dot. każdego ze zgłoszonych produktów do Konkursu Gwiazdy CEDE 2023

♦ wysłać pocztą na adres biura Exactus

♦ formularz D – ostatni dzień na przesłanie ostatecznych zmian oraz szkicu stoiska z naniesionymi elementami wyposażenia dodatkowego.

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz D

♦ podać dane osób obsługujących stoisko w celu wygenerowania identyfikatorów Wystawcy/Współwystawcy

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz ID

 


Montaż, demontaż i harmonogram wystawy

Montaż stoisk
niedziela, poniedziałek
8.00 – 22.00

wtorek
8.00 – 23.00

Wszelkie „brudne” prace montażowe muszą być zakończone w dniu 19.09.2023 r. do godz. 15.00

Hala wystawowa jest czynna w godz. 8.00 – 20.00

♦ trwają ostatnie prace wykończeniowe stoisk
♦ wystawcy odbierają materiały w Recepcji Wystawy w godz. 8.00 – 20.00
♦ instalowane są eksponaty na stoiskach
wystawcy zgłaszają uwagi dot. realizacji zamówionego stoiska u Organizatora w Recepcji Wystawy

Trwa wystawa
czwartek, piątek 
09.30 – 18.30 - dla wystawców

10.00 – 18.00 - dla zwiedzających

sobota 
09.30 – 23.00 - dla wystawców
10.00 – 16:00 - dla zwiedzających

Demontaż stoisk
18.00 – 23.00
8.00 – 15.00 - demontaż stoisk

 

Opłata rejestracyjna obejmuje koszty manipulacyjne związane z rejestracją Wystawcy, zamówieniem powierzchni oraz pakiet dodatkowych świadczeń:
• standardowy wpis do katalogu on-line na stronie www.cede.pl wraz z logotypem,
• standardowy wpis w aplikacji mobilnej CEDE 2023 wraz z logotypem
• 1 karta parkingowa na czas trwania wystawy,
• wpis w dziale Nowości CEDE 2023 na stronie internetowej wydarzenia,
• wpis w dziale Aktywności na stoiskach CEDE 2023 na stronie internetowej wydarzenia.

 

- projekt i budowę stoiska;
- standardowy fryz z nazwą firmy (1 szt.);
- LOGO firmy na fryzie dla stoisk od 12m2 (1 szt.);
- projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego;
- energię elektryczną;
- jedno podwójne gniazdo elektryczne (230V),
- 1 punkt świetlny (50W/m2 stoiska);
- wykładzinę podłogową;
- jedną ladę lub gablotę do wyboru (dla stoisk od 12m2);
- stół, cztery krzesła, wieszak, kosz na śmieci;
- drzwi harmonijkowe (dla stoisk powyżej 20 m2);
- kratownicę (usztywnienie góry stoiska);
- opłatę za wywóz odpadów (pkt 4.4.1b.);
- opłatę zryczałtowaną – w tym sprzątanie stoiska (pkt 4.4.1a.).

 

szkic-stoiska

 

stoisko standard

 

Zakres usług objętych opłatą zryczałtowaną:
- wyznaczenie (trasowanie) obrysu stoiska w pawilonie wystawowym,
- projekt głównej instalacji elektrycznej zasilającej wystawę,
- zużycie energii elektrycznej w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- zużycie wody w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy,
- codzienne sprzątanie stoiska w trakcie trwania wystawy,
- karty wstępu dla personelu realizującego zabudowę stoiska.
Odpadami są:
- drobne elementy pozostałe po montażu stoiska (papier, folia, resztki wykładziny),
- odpady powstałe w trakcie eksploatacji stoiska w czasie trwania wystawy (folia, kartony, papier etc.),
- odpady po zakończeniu wystawy i demontażu ekspozycji,
Odpadami nie są elementy zabudowy stoiska oraz wykładzina zdjęta ze stoiska.