Przewodnik wystawcy – Targi stomatologiczne CEDE 2024' Łódź 7-9 listopada 2024

PRZEWODNIK WYSTAWCY – Wystawa Stomatologiczna CEDE 2024

JAK ZAMÓWIĆ STOISKO »

ZABUDOWA I USŁUGI DODATKOWE »

REKLAMA »

SALE KONFERENCYJNE »

KALENDARIUM WYSTAWCY»

MONTAŻ, DEMONTAŻ I HARMONOGRAM WYSTAWY »


Zamówienie powierzchni wystawienniczej, opłata rejestracyjna
  

Krok 1 - Zgłoszenie udziału / Zamówienie powierzchni wystawienniczej
Powierzchnię wystawienniczą należy zamówić on-line wypełniając formularz A dostępny w Panelu wystawcy po zalogowaniu na swoje konto. Jeżeli wystawca zamawia kilka stoisk,  wypełnia formularz Au, oddzielnie dla każdego dodatkowego stoiska.
Kopię formularza zamówienia otrzymasz na podany w zamówieniu adres mailowy. Teraz Organizator ma czas na potwierdzenie zamówienia. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zamówiona lokalizacja nie jest dostępna, zadzwonimy, aby wspólnie ustalić najlepszą opcję.
Po zatwierdzeniu lokalizacji Twojego stoiska przez organizatora otrzymasz mailem potwierdzone zamówienie, które należy podpisać i odesłać oraz dwie faktury pro forma: opłata rejestracyjna oraz powierzchnia wystawiennicza. 

Ceny powierzchni
bez zabudowy za 1m2

szeregowa

630 zł

narożna

690 zł

półwyspowa/
wyspowa

730 zł

Krok 2 - Opłata Rejestracyjna
Wysokość opłaty rejestracyjnej  wynosi 1300 zł + 23% VAT.
Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa dla każdego wystawcy.

Rabaty!

Wystawcom, którzy zgłoszą udział w Wystawie oraz dokonają pełnej płatności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą do 2 października 2024 r. przysługuje rabat. Wysokość rabatu jest uzależniona od spełnienia łącznie następujących warunków:

  • terminu złożenia zamówienia powierzchni (formularz A),
  • terminowego wniesienia opłaty rejestracyjnej wraz zaliczką 20% za powierzchnię wystawienniczą zgodnie z fakturami pro forma przesłanymi wraz z potwierdzeniem lokalizacji przydzielonego stoiska,
  • wnoszenia pozostałych zaliczek w terminach ustalonych Regulaminem CEDE 2024 (pkt 4.3.5).

Kwota rabatu winna być uwzględniona przy ostatniej wpłacie za powierzchnię w terminie do 2 października 2024 r.

Terminy płatności zgodnie z Regulaminem CEDE 2024 pkt 4.3.5:
Opłaty za powierzchnię wystawienniczą winny być uiszczane w nieprzekraczalnych terminach, zgodnie z fakturą pro forma:

  • razem z opłatą rejestracyjną - zaliczka w wysokosci 20% wartosci brutto zamówionej powierzchni,
  • do 8 sierpnia 2024 - zaliczka w wysokości 40 % wartości brutto zamówionej powierzchni,
  • do 2 października 2024 - pozostała należność brutto z uwzględnieniem rabatu.

Rabaty przy zgłoszeniu do:

26.04.2024

rabat 20%

26.06.2024

rabat 15%

30.09.2024

rabat 10%


Zgłoszenie współwystawcy

Jeżeli planują Państwo mieć na swoim stoisku przedstawicieli innych firm prezentujących własne produkty, należy zarejestrować ich jako współwystawców wypełniając formularz Aw.


Zabudowa stoiska oraz usługi dodatkowe

Zabudowa standardowa
Zabudowę standardową zamawiamy na Formularzu C , który należy przesłać do 8 sierpnia 2024.
Formularz C będzie dostępny na „Koncie wystawcy” po opłaceniu opłaty rejestracyjnej oraz minimum 20% zaliczki za powierzchnię wystawienniczą.
Elementy i usługi zawarte w cenie zabudowy standardowej
Przykładowe stoisko (12 m2) w zabudowie standardowej

Ceny netto zabudowy standardowej

poniżej 12 m2

190 zł/m2

12 - 25 m2

180 zł/m2

26 - 40 m2

170 zł/m2

powyżej 40 m2

160 zł/m2

Zamówienie wyposażenie dodatkowego i usług dodatkowych dla stoiska standardowego
Formularz D - termin wypełnienia do 8 sierpnia 2024 r.
Istniej możliwość zamówienie wyposażenia uzupełniającego zabudowę stoiska wypełniając formularz D, który zawiera listę dostępnego wyposażenia wraz z cenami.
Firmy, które zamówiły zabudowę standardową stoiska prosimy o:
- dołączenie szkicu stoiska z zaznaczoną lokalizacją zamówionych mebli i wyposażenia, używając numerów podanych na liście wyposażenia (przykładowy szkic stoiska),
- zaznaczenie na rysunku preferowanej lokalizacji gniazd/a elektrycznego oraz wieszaka na ubrania.
UWAGA!
Cena wyposażenia dodatkowego zamówionego po 30 września 2024 wzrasta o 50%.

Zabudowa własna
Formularz E - termin wypełnienia do 30 września 2024 r.
Wystawca dokonujący zabudowy stoiska samodzielnie lub zlecający wykonanie zabudowy innej firmie jest zobowiązany do uiszczenia:
a) opłaty zryczałtowanej:          16 zł/m2 + 23 % VAT
b) opłaty za wywóz odpadów16 zł/m2 + 23 % VAT

Usługi techniczne
Usługi techniczne takie jak: przyłącze elektryczne, internetowe, podłączenie wody lub podwieszenia elementów konstrukcji wystawca może zamówić na formularzu E.
Wystawca/Wykonawca stoiska indywidualnego jest zobowiązany przesłać Organizatorowi do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości) oraz z umiejscowieniem na planie przyłączy technicznych oraz ewentualnych punktów podwieszeń do dnia 30 września 2024.
UWAGA!
Cena mediów i podwieszeń zamówionych po 15 pażdziernika 2024 wzrasta o 100%.


Reklama

Oferta reklamowa umożliwia promocje w różnorodnych formach:

- banery reklamowe umieszczone w różnych miejscach hali wystawowej
- reklama na ekranach w holu głównym
- reklama w materiałach konferencyjnych:
   * logo na ID uczestnika
   * logo na torbie konferencyjnej
   * logo na notatniku
   * dołączenie materiałów reklamowych wystawcy do torby konferencyjnej
- logo na Bezpłatnej Karcie Wstępu (BKW)
- reklama na wyłączność w kieszonkowym programie
- Pakiet Digital


Szczegółowa oferta reklamowa będzie dostępna w lutym 2024.


Sale konferencyjne

Expo-Łódź posiada 4 sale konferencyjne o powierzchni 100 m² każda. Dzięki systemowi mobilnych i dźwiękoszczelnych ścian, sale można łączyć w różnych konfiguracjach, również w jedną przestrzeń konferencyjną o łącznej powierzchni 405 m², która może przyjąć do pół tysiąca gości.
Zamówienia sali konferencyjnej można dokonać na Formularzu S.

Ceny sal
Sala A lub B lub C - 750 zł/godz.
Sala D -                     700 zł/godz.

Informacje o szkoleniach firm będą zamieszczane: na stronie www.cede.pl, w mediach społecznościowych, kieszonkowym Programie CEDE 2024, na tablicach informacyjnych na terenie wystawy oraz w newsletterach wysyłanych przez Organizatora.

 

 

Kalendarium Wystawcy

kiedy

co należy zrobić

gdzie / jak

jak najszybciej smile

♦ zgłosić uczestnictwo i zamówić powierzchnię wystawienniczą (formularz A)

Panel wystawcy na stronie www.cede.pl – formularze: A oraz Au (opcjonalnie)

w ciągu 7 dni
od daty otrzymania potwierdzenia lokalizacji stoiska

♦ przesłać podpisane zamówienie na powierzchnię wystawienniczą na adres Organizatora pocztą lub mailem

♦ Wysłać pocztą na adres biura Exactus
lub mailem na info@exactus.pl

♦ dokonać płatności opłaty rejestracyjnej oraz 20% zaliczki za powierzchnię wystawienniczą

dane bankowe do przelewu

♦ wpłacić zaliczkę w wysokości 40% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej

dane bankowe do przelewu

♦ przesłać zamówienie zabudowy standardowej stoiska (formularz C)

Panel wystawcy na stronie www.cede.pl – formularz C

♦ Przesłać formularz D z dołączonym szkicem stoiska z naniesionymi elementami wyposażenia dodatkowego

Panel wystawcy na stronie www.cede.pl – formularz D

♦ Ostatni dzień zgłoszenia bezkosztowej rezygnacji z wynajmu sali konferencyjnej

♦ Wysłać pocztą na adres biura Exactus
lub mailem na info@exactus.pl

♦ Ostatni dzień zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w wystawie - zwrotowi podlegają wpłacone zaliczki oprócz opłaty rejestracyjnej

♦ Wysłać pocztą na adres biura Exactus
lub mailem na info@exactus.pl

♦ przesłać zamówienie na usługi techniczne

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz E

♦ przesłać do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości) z umiejscowieniem na planie przyłączy technicznych oraz ewentualnych punktów podwieszeń.

♦ wysłać mailem na adres info@exactus.pl

♦ formularz D – ostatni dzień na przesłanie ostatecznych zmian oraz szkicu stoiska z naniesionymi elementami wyposażenia dodatkowego.

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz D

♦ Ostatni dzień pełnej płatności za powierzchnię wystawienniczą z uwzględnieniem rabatu.

dane bankowe do przelewu

♦ podać dane osób obsługujących stoisko w celu wygenerowania identyfikatorów Wystawcy/Współwystawcy

Panel wystawcy na www.cede.pl – formularz ID

 


Montaż, demontaż i harmonogram wystawy

Montaż stoisk
poniedziałek, wtorek
8.00 – 23.00

Wszelkie „brudne” prace montażowe muszą być zakończone w dniu 5.11.2024 r. do godz. 15.00

Hala wystawowa jest czynna w godz. 8.00 – 20.00

♦ trwają ostatnie prace wykończeniowe stoisk
♦ wystawcy odbierają materiały w Recepcji Wystawy w godz. 8.00 – 20.00
♦ instalowane są eksponaty na stoiskach
wystawcy zgłaszają uwagi dot. realizacji zamówionego stoiska u Organizatora w Recepcji Wystawy

Trwa wystawa

czwartek  
09.00 – 18.30 - dla wystawców

10.00 – 18.00 - dla zwiedzających

piątek 
09.30 – 18.30 - dla wystawców

10.00 – 18.00 - dla zwiedzających

sobota 
09.30 – 23.00 - dla wystawców
10.00 – 16:00 - dla zwiedzających

Demontaż stoisk
18.00 – 23.00
8.00 – 16.00 - demontaż stoisk

 

Opłata rejestracyjna obejmuje koszty manipulacyjne związane z rejestracją Wystawcy, zamówieniem powierzchni oraz pakiet dodatkowych świadczeń:
• standardowy wpis do katalogu on-line na stronie www.cede.pl wraz z logotypem,
• 1 karta parkingowa na czas trwania wystawy,
• wpis w dziale Nowości CEDE 2024 na stronie internetowej wydarzenia,
• wpis w dziale Aktywności na stoiskach CEDE 2024 na stronie internetowej wydarzenia.

 

- projekt i budowę stoiska;
- standardowy fryz z nazwą firmy (1 szt.);
- LOGO firmy na fryzie dla stoisk od 12m2 (1 szt.);
- projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego;
- energię elektryczną;
- jedno podwójne gniazdo elektryczne (230V),
- 1 punkt świetlny (50W/m2 stoiska);
- wykładzinę podłogową;
- jedną ladę lub gablotę do wyboru (dla stoisk od 12m2);
- stół, cztery krzesła, wieszak, kosz na śmieci;
- drzwi harmonijkowe (dla stoisk powyżej 20 m2);
- kratownicę (usztywnienie góry stoiska);
- opłatę za wywóz odpadów (pkt 4.4.1b.);
- opłatę zryczałtowaną – w tym sprzątanie stoiska (pkt 4.4.1a.).

 

szkic-stoiska

 

stoisko standard

 

Zakres usług objętych opłatą zryczałtowaną:
- wyznaczenie (trasowanie) obrysu stoiska w pawilonie wystawowym,
- projekt głównej instalacji elektrycznej zasilającej wystawę,
- zużycie energii elektrycznej w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- zużycie wody w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy,
- codzienne sprzątanie stoiska w trakcie trwania wystawy,
- karty wstępu dla personelu realizującego zabudowę stoiska.
Odpadami są:
- drobne elementy pozostałe po montażu stoiska (papier, folia, resztki wykładziny),
- odpady powstałe w trakcie eksploatacji stoiska w czasie trwania wystawy (folia, kartony, papier etc.),
- odpady po zakończeniu wystawy i demontażu ekspozycji,
Odpadami nie są elementy zabudowy stoiska oraz wykładzina zdjęta ze stoiska.