Regulamin wystawy – Targi stomatologiczne CEDE 2023, 21-23 września 2023

Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2024

Poniższe przepisy obowiązują wszystkich uczestników 32. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2024.
Regulamin Wystawy CEDE 2024 wraz z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie EXPO-Łódź (załączniki: 2, 3, 6) stanowią integralną część zamówienia.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2024, Łódź 7-9 listopada 2024  »pobierz«

Załącznik 2 – Instrukcja bezpieczeństwa p-poż terenów targowych »pobierz«

Załącznik 3 – Warunki budowlano-montażowe i BHP   »pobierz«

Załącznik 6 – Regulamin podwieszania Expo-Łódź »pobierz«