Ważne daty - Wystawa Stomatologiczna CEDE 2021

 

 WYNAJEM POWIERZCHNI I OPŁATA REJESTRACYJNA 

Złożenie zamówienia na powierzchnię wystawienniczą (Formularz A) do dnia 15 kwietnia 2021 uprawnia do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w niższej wysokości.

Terminy płatności za powierzchnię gwarantujące otrzymanie rabatu w wysokości od 3 do 10% wartości zamówionej powierzchni:

Firmy niekorzystające z rabatu całą wartość zamówionej powierzchni powinny opłacić najpóźniej do 16 sierpnia 2021.

 

ZABUDOWA STANDARDOWA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

15 lipca 2021 - upływa termin przesłania zamówienia zabudowy standardowej stoiska (formularz C) wraz z dołączonym szkicem oraz zamówienia dodatkowego wyposażenia (formularz D).

16 sierpnia 2021 - upływa termin dokonywania zmian w wyposażeniu dodatkowym. Po tym terminie cena wyposażenia dodatkowego wzrasta o 30%.

Płatność za w/w usługi wg faktury pro forma.


ZABUDOWA STOISKA PRZEZ WYSTAWCĘ LUB FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ 

16 sierpnia 2021 - upływa termin rejestracji firmy zabudowującej (formularz Z) oraz przesłania Organizatorowi oraz działowi technicznemu EXPO-Łódź do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości).

16 sierpnia 2021 - upływa termin zamówienia usług technicznych (formularz E).

 

ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY 

25 kwietnia 2021 - upływa termin płatności opłaty rejestracyjnej współwystawcy uprawniający do preferencyjnej stawki opłaty rejestracyjnej.

 

OBOWIĄZKOWY WPIS W KATALOGU WYSTAWCÓW 

15 czerwca 2021 - upływa termin przesłania wypełnionego formularza B gwarantujący zamieszczenie wpisu wystawcy w katalogu drukowanym

10 września 2021 - upływa termin dokonywania zmian we wpisie do katalogu w wersji on-line.

 

 WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH 

20 czerwca 2021 -  termin, po którym anulowaniu podlegają zamówienia, które nie zostały terminowo opłacone.

20 czerwca 2021 - termin bezkosztowej rezygnacji z wynajmu sal wykładowych.

Terminy dostarczenia informacji o szkoleniach gwarantujące zamieszczenie w publikacjach: 
do 20.04.2021 - Informator/Program (wysyłany w maju 2021 do lekarzy, techników i asystentek) 
do 15.07.2021 - Zaplanuj swój pobyt na CEDE 2021
do 15.07.2021 - Katalog z Programem CEDE 2021 (wersja drukowana)
do 31.08.2021 - Tablice informacyjne na terenie wystawy
do 01.09.2021 - Strona www.cede.pl
do 01.09.2021 - Media społecznościowe: facebook, instagram.