Ważne daty – Wystawa Stomatologiczna CEDE 2021

 

 WYNAJEM POWIERZCHNI I OPŁATA REJESTRACYJNA 

Złożenie zamówienia na powierzchnię wystawienniczą (Formularz A) do dnia 15 września 2021 uprawnia do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w niższej wysokości.

Terminy płatności za powierzchnię gwarantujące otrzymanie rabatu w wysokości od 3 do 10% wartości zamówionej powierzchni:

Firmy niekorzystające z rabatu całą wartość zamówionej powierzchni powinny opłacić najpóźniej do 15 września 2021.

 

ZABUDOWA STANDARDOWA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

16 sierpnia 2021 upływa termin przesłania zamówienia zabudowy standardowej stoiska (formularz C) wraz z dołączonym szkicem oraz zamówienia dodatkowego wyposażenia (formularz D).

15 września 2021 – upływa termin dokonywania zmian w wyposażeniu dodatkowym. Po tym terminie cena wyposażenia dodatkowego wzrasta o 30%.

Płatność za w/w usługi wg faktury pro forma.


ZABUDOWA STOISKA PRZEZ WYSTAWCĘ LUB FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ 

15 września 2021 – upływa termin rejestracji firmy zabudowującej (formularz Z) oraz przesłania Organizatorowi oraz działowi technicznemu EXPO-Łódź do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości).

15 września 2021 – upływa termin zamówienia usług technicznych (formularz E).

 

ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY 

15 września 2021 – upływa termin płatności opłaty rejestracyjnej współwystawcy uprawniający do preferencyjnej stawki opłaty rejestracyjnej.

 

OBOWIĄZKOWY WPIS W KATALOGU WYSTAWCÓW 

15 lipca 2021 – upływa termin przesłania wypełnionego formularza B gwarantujący zamieszczenie wpisu wystawcy w katalogu drukowanym

1 października 2021 – upływa termin dokonywania zmian we wpisie do katalogu w wersji on-line.