Stoisko z 20% rabatem tylko do 26 kwietnia

STOISKO Z 20% RABATEM TYLKO DO 26 KWIETNIA

Stoisko z 20% rabatem tylko do 26 kwietnia


Zamów stoisko do 24 kwietnia i skorzystaj z 20% rabatu!

Zamów stoisko

Wystawcom, którzy zgłoszą udział w CEDE 2024 w ustalonych terminach oraz dokonają pełnej płatności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą do 2 października 2024 r. przysługuje rabat. Wysokość rabatu jest uzależniona od spełnienia łącznie następujących warunków:

• terminu złożenia zamówienia powierzchni (formularz A),

• terminowego wniesienia opłaty rejestracyjnej wraz z zaliczką 20% za powierzchnię wystawienniczą zgodnie z fakturami pro forma przesłanymi wraz z potwierdzeniem lokalizacji przydzielonego stoiska,

• wnoszenia pozostałych zaliczek w terminach ustalonych Regulaminem wystawy CEDE 2024 (pkt 4.3.5)

Rabaty przy zgłoszeniu do:

26.04.2024 - rabat 20%

26.06.2024 - rabat 15%

30.09.2024 - rabat 10%