Forum CEDE 2023 - sesje wykładowe

Uczestnik może wykupić udział w wybranej sesji wykładowej.

Dokumenty uprawniające do zniżki

Osoby korzystające z obniżonej opłaty rejestracyjnej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Stażyści (do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania

Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

 
CERTYFIKATY

– z naliczonymi punktami edukacyjnymi otrzymują lekarze, stażyści i studenci.

Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu CEDE 2023.
Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu/ warsztatu.

OPŁATY

Opłata za udział w sesji Forum CEDE 2023:

– uczestnictwo w wybranej sesji,
– materiały konferencyjne,
– kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
– wstęp na wystawę CEDE 2023 (wszystkie 3 dni).

 

REZYGNACJE

– Rezygnacje z uczestnictwa w Forum CEDE 2023 zgłoszone do 20 sierpnia 2023 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych.
– Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, e-mail: cede@cede.pl


Pozostałe warunki uczestnictwa w Regulaminie udziału w Forum CEDE 2023