Wykłady w ramach cyklu DMG TV Live

Opłata rejestracyjna wynosi:

Opłata za 1 dzień uczestnictwa płatna do 6.10.2021 płatna po 6.10.2021
Lekarze dentyści 390 450
Studenci, stażyści  99 150

 

Opłata rejestracyjna zawiera:
– uczestnictwo w wykładach (odbywających się wybranego dnia)
– materiały konferencyjne,
– kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
– wstęp na wystawę CEDE 2021 (wszystkie 3 dni niezależnie od wybranej opcji opłaty rejestracyjnej).

 

Warsztaty dla lekarzy

Udział w warsztatach nie wymaga wykupienia uczestnictwa w wykładach.

Usprawnij i przyśpiesz powtórne leczenie kanałowe – koszt: 350,00
Fotografia stomatologiczna – konieczność czy przyjemność? – koszt: 320,00
Kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym – koszt: 290,00
Płynnie przez kanały – jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach endodontycznych – koszt: 380,00

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO ZNIŻKI

Osoby korzystające z obniżonej opłaty rejestracyjnej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Stażyści (do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania

Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej:
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

 

CERTYFIKATY

– z naliczonymi punktami edukacyjnymi otrzymują lekarze, stażyści i studenci.

Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu CEDE 2021.
Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.

 

REZYGNACJE

– Rezygnacje z uczestnictwa w programie edukacyjnym CEDE 2021 zgłoszone do 20 września 2021 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych.
– Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, e-mail: cede@cede.pl


Pozostałe warunki uczestnictwa w Kongresie w Regulaminie udziału w programie edukacyjnym CEDE 2021.