Forum CEDE Dental Challenge   Wykłady w ramach Forum CEDE Dental Challenge

Uczestnik może wykupić dowolny, pojedynczy wykład lub wykłady w pakiecie jednodniowym lub trzydniowym.

Zobacz cennik


Dokumenty uprawniające do zniżki

Osoby korzystające z obniżonej opłaty rejestracyjnej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Stażyści (do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania

Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Warsztaty dla lekarzy

Użycie mikroskopu i maszynowe opracowanie kanałów - kurs podstawowy
koszt: 600,00
Powtórne leczenie endodontyczne pod mikroskopem - kurs zaawansowany
koszt: 750,00

CERTYFIKATY

– z naliczonymi punktami edukacyjnymi otrzymują lekarze, stażyści i studenci.

Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu CEDE 2022.
Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu/ warsztatu.

Forum Be Digital   Wykłady w ramach Forum BE DIGITAL

Uczestnik może wykupić wykłady w pakiecie jednodniowym lub trzydniowym.

Zobacz cennik


Warsztaty

Praca w Exocad na plikach ze skanera wewnątrzustnego - jak poradzić sobie z niedoskonałościami skanu?
–  koszt: 280,00

Indywidualna charakteryzacja monolitycznych uzupełnień z tlenku cyrkonu przy pomocy farb Universal Stains i płynu True Color (Shofu INC.)
– koszt: 280,00

Możliwości projektowania w środowiski Exocad - koszt: 280,00

Debiut w cyfrowym projektowaniu implantoprotetycznym z użyciem oprogramowania Exocad - koszt: 280,00

CERTYFIKATY

– certyfikaty bez punktów edukacyjnych otrzymują wszyscy uczestnicy Forum BE DIGITAL. Certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu CEDE 2022.

Forum BE DIGITAL

 


Zamów uczestnictwo

OPŁATY

Opłata za udział w wykładzie/wykładach, warsztacie/warsztatach Forum CEDE Dental Challenge lub Forum Be Digital zawiera:

– uczestnictwo w wybranym wydarzeniu/ach
– materiały konferencyjne,
– kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
– wstęp na wystawę CEDE 2022 (wszystkie 3 dni).

 

REZYGNACJE

– Rezygnacje z uczestnictwa w programie edukacyjnym CEDE 2022 zgłoszone do 20 sierpnia 2022 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych.
– Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, e-mail: cede@cede.pl


Pozostałe warunki uczestnictwa w Regulaminie udziału w programie edukacyjnym CEDE 2022.