Stoisko z 15% rabatem tylko do 26 czerwca

STOISKO Z 15% RABATEM TYLKO DO 26 CZERWCA

Stoisko z 15% rabatem tylko do 26 czerwca


Zamów stoisko do 26 czerwca i skorzystaj z 15% rabatu!

Zamów stoisko

Wystawcom, którzy zgłoszą udział w CEDE 2024 w ustalonych terminach oraz dokonają pełnej płatności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą do 2 października 2024 r. przysługuje rabat. Wysokość rabatu jest uzależniona od spełnienia łącznie następujących warunków:

• terminu złożenia zamówienia powierzchni (formularz A),

• terminowego wniesienia opłaty rejestracyjnej wraz z zaliczką 20% za powierzchnię wystawienniczą zgodnie z fakturami pro forma przesłanymi wraz z potwierdzeniem lokalizacji przydzielonego stoiska,

• wnoszenia pozostałych zaliczek w terminach ustalonych Regulaminem wystawy CEDE 2024 (pkt 4.3.5)

Rabaty przy zgłoszeniu do:

26.06.2024 - rabat 15%

30.09.2024 - rabat 10%