FDI 2016 Poznań, Poland
Program Wykładów

Leczenie pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. Stomatologia neuromieśniowa. Rożne aspekty planowania w rekonstrukcjach obniżonej wysokości zwarcia. Zaawansowana szynoterapia w wybranych przypadkach upośledzonej pracy stwów skroniowo-żuchwowych.

Organizator:
Nowy Gabinet Stomatologiczny

Wykładowca(y):
dr. n. med. Jacek Ciesielski
lek. dent. Krzysztof Adamowicz
prof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Wykładowca(y):

Miejsce: Pawilon 7, 7.1.G

Data: 16.09.2017, Sobota

Godziny: 09:30 - 15:30


Rodzaj zajęć: Wykład z pokazem praktycznym
Język: polski
Max liczba uczestników: 75
Koszt: 650 zł

TEMAT: Stomatologia estetyczna dla początkujących i zaawansowanych.


Leczenie pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. Stomatologia neuromieśniowa.

Rożne aspekty planowania w rekonstrukcjach obniżonej wysokości zwarcia.

Zaawansowana szynoterapia w wybranych przypadkach upośledzonej pracy stwów skroniowo-żuchwowych.

RODZAJ: Wykład z zajęciami hands on - Zobacz - Dotknij - Zrób

 

PATRONAT NAUKOWY: prof. dr hab. Bogumiła Frączak
WYKŁADOWCY: dr n. med. Jacek Ciesielski, lek.dent. Krzysztof Adamowicz

MIEJSCE: Sala wykładowa Pawilon 7, targi CEDE, Poznań, wejście od ul. Śniadeckich

TERMIN: 16 września 2017 (sobota - 3. dzień targów CEDE) godz. 9.00 - 17.00

CENA: 650 zł

 

SZCZEGÓŁY WYKŁADU I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

TEORIA:

1. Stomatologia estetyczna - wskazania do odbudowy utraconej wysokości zwarcia.

2. Jak prowadzić leczenie pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia?

3. Stomatologia neuromięśniowa - nie ma sie czego bać! Wykład i nauka krok po kroku, jak i dlaczego stosujemy poszczególne procedury.

4. Czy wszyscy pacjenci wymagają diagnostyki z użyciem aparatu J-5.

5. Pobieranie zwarcia centralnego metodą tradycyjną i neuromuskularną.

6. Różnice, które wpływają na jakość uzupełnień protetycznych i ich trwałość.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

1. Zajęcia praktyczne w grupach dwuosobowych - pobieranie zwarcia centralnego.

2. Pokaz relaksacji z zastosowaniem aparatu J-5 i urządzenia EMG. Szczegółowy opis krok po kroku, jak mierzyć szerokość siekaczy centralnych i ustalić tzw. złotą proporcję indywidualnej wysokości zwarcia

3. Praca z lukiem twarzowym i artykulatorem Denar.

CZĘŚĆ II

1. Rożne aspekty planowania w rekonstrukcjach obniżonej wysokości zwarcia.

 1. 1. Obniżona wysokość zwarcia- jakie generuje problemy kliniczne.
 2. 2. Planowanie funkcjonalne rekonstrukcji- dokąd zmierzamy?
 3. 3. Planowanie estetyczne – powinno być pięknie i przewidywalnie.
 4. 4. Przygotowanie przedprotetyczne- kiedy i jak?

2. Zaawansowana szynoterapia w wybranych przypadkach upośledzonej pracy stwów skroniowo-żuchwowych

Część 1 - Wprowadzenie

 1. Jak możemy rozpoznać upośledzoną pracę stawów bez specjalistycznego sprzętu.
 2. USG ssż- nieinwazyjny, szybki i relatywnie tani monitoring postępów leczenia.
 3. Od czego zacząć rozwiązywanie problemów ze stawami skroniowo-żuchwowymi.
 4. Sposoby dokładnego monitorowania sytuacji w stawach ssż.
 5. Pozycja terapeutyczna, pozycja nawykowa i pozycja odruchowa żuchwy- jak je rozróżnić i jak je wyznaczać.

Część 2 - modyfikator i stabilizator stawowy

 1. Z jakich etapów najczęściej składa się leczenie uszkodzeń wewnątrzstawowych?
 2. Szyny NTI - jakie problemy rozwiązują?
 3. Szyny neuromięśniowe - jak i kiedy?
 4. Modyfikator stawowy- co to jest?
 5. Stabilizatory stawowe.

ZAPISY

1. Przysłać formularz zgłoszenia na adres:szkolenia@nowygabinet.pl lub patrz link powyżej: Formularz zgłoszeniowy

2. Wnieść opłatę za udział w kongresie na konto: BZ WBK 37 oddział w Warszawie: 31 1090 1870 0000 0001 3335 2731

SPS, ul. Modzelewskiego 67/4  02-679 Warszawa  

Prosimy o podanie w tytule wpłaty o podanie: imienia i nazwiska uczestnika.

Proszę wpłacić kwotę 650 zł (do 1 września); 850 zł po tej dacie.

Po otrzymaniu od Państwa formularza zgłoszenia oraz wpłaty wystawimy fakturę za udział w szkoleniu  

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty.