FDI 2016 Poznań, Poland

Regulamin Wystawy CEDE 2017

"Regulamin wystawy CEDE 2017" stanowi wraz z  "Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o." integralną część zamówienia.

Przepisy obowiązują wszystkich uczestników 26 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych  CEDE 2017.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

»pobierz " Regulamin wystawy CEDE 2017"«

»pobierz "Przepisy techniczne i przeciwpożarowe"«