FDI 2016 Poznań, Poland

Wykłady

Wykłady Kongresu odbywały się równolegle w kilku salach wykładowych (od 5 do 7 w zależności od dnia) w pawilonie 15. Uczestnicy rejestrowali się na określony dzień/dni lub na cały Kongres (3 dni). W ramach opłaconego uczestnictwa mogli brać udział w dowolnie wybranych wykładach. Wszystkie wykłady prezentowane po angielsku tłumaczone były symultanicznie na język polski.

wyklady wyklady wyklady
wyklady wyklady wyklady

zobacz fotoreportaż