FDI 2016 Poznań, Poland

Warsztaty

W czasie CEDE 2017 odbyło się 6 warsztatów:

ikonaPlanowanie 3D w implantologii: know how w wirtualnym środowisku
Prowadzący: Prof. dr. med. Frank Liebaug, Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

ikonaSystem TF Adaptive - indywidualna technika opracowania kanałów korzeniowych
Prowadzący: Dr. Hugo Sousa Dias

ikonaBezpośrednie licówki kompozytowe
Prowadzący: Dr n. med. Maciej Żarow

ikonaUproszczona obturacja kanałów metodą ciągłej fali z użyciem bezprzewodowego systemu elements™free
Prowadzący: Dr. Hugo Sousa Dias

ikonaOdbudowy kompozytowe w przypadku startych zębów przednich
Prowadzący: Dr n. med. Maciej Żarow

ikona Higienizacja pacjenta ortodontycznego
Prowadzący: Dypl. hig. stomat. Agnieszka Nowak

warsztat warszta
warsztat warsztat
warsztat warsztat