FDI 2016 Poznań, Poland

Exactus

EXACTUS Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski spółka jawna
90-418 Łódź, Al. Kościuszki 17 Ip.,
NIP: 725 001 46 79
tel.: (+48 42) 632 28 66
fax: (+48 42) 632 28 59
e-mail: info@exactus.pl, cede@cede.pl, info@cede.pl

W dniach 14-16 września w godzinach 8:00 - 18:00 prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

Recepcja Kongresu: +48 61 869 20 52
Recepcja Wystawy: +48 61 869 20 53