FDI 2016 Poznań, Poland

Konta bankowe

mBANK S.A., O/Łódź: Plac Wolności 3, 91-415 Łódź
Swift: BREX PL PW LOD
Numer rachunku (PLN): 87 1140 1108 0000 3786 3100 1001
IBAN: PL 87 1140 1108 0000 3786 3100 1001
Numer rachunku (PLN): 38 1140 1108 0000 3786 3100 1010
IBAN: PL 38 1140 1108 0000 3786 3100 1010
Numer rachunku (EUR): 60 1140 1108 0000 3786 3100 1002
IBAN: PL 60 1140 1108 0000 3786 3100 1002