FDI 2016 Poznań, Poland

Naukowy Zawrót Głowy - nowości w naucePodczas sesji „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” zaprezentowano najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie oraz studenckie z ostatnich lat. W części doktorskiej i studenckiej autorzy rywalizowali o nagrody ufundowane przez firmę Marrodent oraz wydawnictwo Kwintesencja. Wystąpienia oceniało jury w składzie: prof. Tomasz Konopka, prof. Marzena Dominiak, prof. Marek Ziętek oraz dr Anna Lella.

Naukowy_zawrot_glowy

WYRÓŻNIONE PREZENTACJE

ikona Część studencka:

I miejsce: „Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami: szklanymi, węglowymi, aramidowymi” – Bartosz Bienias, Bartosz Mielan, Krzysztof Pietryga.

II miejsce: „Wskaźniki wysokiej liczebności bakterii kariogennych u kobiet ciężarnych” – Anna Zawadzka, Magdalena Trzaska, Natalia Dacyna.

III miejsce: „Porównanie wartości kątów stawowych w badaniu ARCUSdigma i rejestratorami zwarcia” – Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke.

Autor najlepszej pracy studenckiej otrzymał nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w trzech szkoleniach organizowanych przez firmę Marrodent. Dla nagrodzonych studentów Wydawnictwo Kwintesencja ufundowało książki.

Naukowy_zawrot_glowy


ikona  Część doktorska:

Zwycięzca: „Zastosowanie trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii szczękowej” –
dr n. med. Piotr Szymor (na zdjęciu po lewej).

Dla zwycięzcy Wydawnictwo Kwintesencja ufundowało voucher uprawniający do uczestniczenia w konferencjach Kwintesencji (do kwoty 1000 Eur). Autor otrzymał również zestaw ekskluzywnych materiałów kompozytowych japońskiej firmy Tokuyama Dental ufundowany przez firmę Marrodent.

Naukowy_zawrot_glowy

 

ikona  Część habilitacyjna:– wszystkie zaprezentowane prace:

- Dr hab. n. med. Agata Niewczas – Badania fizykomechaniczne degradacji wypełnień kompozytowych i ocena ich trwałości.

- Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek – Bezpieczeństwo stosowania związków fluoru u dzieci.

- Dr hab. n. med. Agata Żółtowska – Stan jamy ustnej oraz wybrane parametry śliny u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi.

- Dr hab. n. med. Aneta Wieczorek – Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – mity kontra fakty oparte na EBM.

- Dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz – Czego nie wiemy o etiopatogenezie zapaleń przyzębia?

- Dr hab. n. med. Witold Bojar – Nowe, kompozytowe materiały kościozastępcze. Synteza, badania in vitro i in vivo.

- Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek – Diagnostyka i leczenie raka języka – stan obecny i perspektywy.

Naukowy_zawrot_glowy Naukowy_zawrot_glowy Naukowy_zawrot_glowy

Zobacz fotoreportaż