FDI 2016 Poznań, Poland

Akredytacja mediów

Dziennikarze zainteresowani uczestnictwem w CEDE 2017 proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres lukasz.sowa@cede.pl, zawierającego:

- imię i nazwisko;

- nazwę wydawnictwa/redakcji;

- funkcję pełnioną w wydawnictwie/redakcji;

- nr legitymacji prasowej/skan legitymacji prasowej;


Identyfikatory dla prasy będą do odebrania (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem) w specjalnych punktach zorganizowanych przy wejściach Wschodnim i Zachodnim.

Przypominamy, że akredytacja prasowa umożliwia bezpłatny wstęp na teren wystawy produktów stomatologiczych oraz organizowane konferencje prasowe lub debaty mające status wydarzenia otwartego. Akredytacja nie umożliwia uczestnictwa w wykładach i warsztatach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej oraz nie zapewnia miejsca parkintowego na terenie MTP.

W przypadku pytań proszę o kontakt: Łukasz Sowa 507-153-530.