FDI 2016 Poznań, Poland
Program Wykładów

Profesjonalna wizyta higienizacyjna. Przypadki specjalne w praktyce higienistki stomatologicznej.

Organizator:
Philips Polska Sp. z o.o.

Wykładowca(y):
lek.dentysta Aneta Furtak
Dypl. higienistka stomatologiczna Magdalena Suszyńska

Wykładowca(y):

Miejsce: Pawilon 7, 7.1.C + 7.1.D

Data: 16.09.2017, Sobota

Godziny: 09:30 - 12:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski, angielski
Max liczba uczestników: 100
Koszt: 50

Wykłady dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

1." Zawsze chciałaś wiedzieć, ale nie miałaś szansy zapytać". Przypadki specjalne w praktyce higienistki stomatologicznej.

lek. dent. Aneta Furtak

2.Profesjonalna wizyta higienizacyjna- różnice w opiece nad pacjentem ortodontycznym, periodontologicznym i implantoprotetycznym.

dypl.hig.stom Magdalena Suszyńska