FDI 2016 Poznań, Poland
Szkolenia firm - wg tematyki
Temat: Ergonomia
Temat Prowadzący Data

CERKAMED WOJCIECH PAWŁOWSKI

Szybka rewizja leczenia endodontycznego

(Pawilon 7, 7.1.A)
dr n.med. Michał Ganowicz
15.09.2017
13:30-14:30

CERKAMED WOJCIECH PAWŁOWSKI

Koferdam jest prosty, czyli o tym jak nauczyć się pracy z izolacją.

(Pawilon 7, 7.1.A)
dr n.med. Michał Ganowicz
16.09.2017
12:00-13:00