Informacje dla realizatorów stoisk - Wystawa Stomatologiczna CEDE 2021


Zgłoszenie realizatora zabudowy, zamówienie montażowych identyfikatorów/ kart wjazdu.

Zgłoszenie realizatora oraz zamówienie identyfikatorów i kart wjazdu na czas montażu/demontażu należy złożyć wypełniając formularz Z dostępny w »Panelu Wystawcy«.
Aby wypełnić formularz Realizator musi wcześniej utworzyć konto w systemie on-line. Konta założone podczas poprzednich edycji CEDE są nadal aktualne.

Wypełnij formularz

Warunki techniczne zabudowy stoisk

Zabudowa stoiska musi zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z :
► Regulaminem wystawy CEDE 2021 wraz z Aneksem
► Przepisami technicznymi, przeciwpożarowymi i BHP obowiązującymi na terenie Atlas Areny
»przejdź do regulaminów«

Ubezpieczenie realizatora zabudowy / wystawcy

Zgodnie z regulaminem wystawy (p. 12) Wystawca/realizator zabudowy jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu. Kopię polisy należy przesłać razem z formularzem Z.

Projekt  stoiska, przyłącza elektryczne, usługi dodatkowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące powierzchni zamówionej przez Wystawcę (lokalizacja przyłączy, wymiary, kształt, dopuszczalna wysokość zabudowy, możliwość wykonania podwieszeń itd.) prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cede@cede.pl

Zamówienia przyłączy elektrycznych składa Wystawca lub Realizator zabudowy jeżeli jest płatnikiem za zamówione usługi. 
Zamówienia należy składać na formularzu E dostępnym w Panelu Wystawcy
Zamówienie dodatkowych usług należy przesłać na adres e-mail cede@cede.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

Zasady bezpieczeństwa

Wejście na teren targów będzie możliwe na podstawie okazania jednocześnie:
- identyfikatora wystawcy / podwykonawcy
oraz
– kodu UCC (Unijny Certyfikat COVID).

Okazanie kodu UCC jest dobrowolne jednak jego nieokazanie uniemożliwia udział w wystawie CEDE 2021.
Oznacza to, że na terenie wystawy będą mogły przebywać osoby spełniające jeden z trzech poniższych warunków:
W pełni zaszczepione
Posiadające status "ozdrowieńca"
Posiadające aktualny, negatywny wynik testu na COVID

Powyższe zasady odnoszą się do Wystawców oraz podwykonawców (np. dostawców czy firm odpowiedzialnych za zabudowę stoisk). Bezpieczeństwo nas wszystkich i każdego z osobna jest dla nas priorytetem, dlatego wierzymy, że przyjmą Państwo te zasady ze zrozumieniem.

Na terenie Atlas Areny, w trakcie wystawy CEDE, czynny będzie punkt testowania w kierunku COVID19 (test antygenowy, wymaz z nosogardzieli).
Koszt wykonania testu – 97 zł (płatność wyłącznie kartą lub telefonem)

Punkt będzie czynny w godzinach:
6.10 w godz.     9:00 – 15:00
7-8.10 w godz. 9:00 – 15:00
9.10 w godz.    9:00 – 13:00

Bezpieczeństwo-przejdź do strony

Zatwierdzenie projektu stoiska

Projektant/Realizator zabudowy zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Organizatorowi projekt stoiska. Dokumentację można przesłać e-mailem na adres: cede@cede.pl
Dokumentacja przesyłana do zatwierdzenia powinna zawierać:
- projekt stoiska, przynajmniej w dwóch rzutach z naniesionymi wymiarami, a w przypadku zabudowy powyżej 2,5m obliczenia statyczne i wytrzymałościowe podpisane przez osobę z uprawnieniami lub pieczątka osoby z uprawnieniami budowlanymi,
- oświadczenia realizatora zabudowy
Wypełnione oświadczenie można przesłać e-mailem na adres Organizatora cede@cede.pl dostarczyć osobiście lub wypełnić je na miejscu przed rozpoczęciem montażu stoiska.

Pobierz oświadczenie

Godziny pracy pawilonu w trakcie montażu/demontażu oraz wystawyAtlas Arena Plan ogólny

Montaż stoisk
4.10.2021  w godzinach 7.00 - 23.00
5.10.2021  w godzinach 7.00 - 23.00
6.10.2021  w godzinach 8.00 - 20.00 w tym dniu zabronione są wszelkie „brudne” prace montażowe!

Realizator zabudowy indywidualnej przedłużający prace montażowe poza godziny wymienione w regulaminie wystawy zostanie obciążony kosztami dodatkowej pracy pawilonu za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia oraz kosztami dodatkowej ochrony pawilonu. Zakres ochrony ustala Organizator.

Realizator zabudowy indywidualnej po zakończeniu montażu stoiska jest zobowiązany do wykonania prac porządkowych (odkurzanie, sprzątanie, usunięcie foli ochronnych itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godzin montażu oraz demontażu stoisk z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
Wszelkie „brudne” prace montażowe winny być zakończone do 5 października 2021 r. do godz. 20.00.
Niedostosowanie się, do powyższego wymogu spowoduje wykonanie przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko wystawcy/wykonawcy stoiska.

Demontaż stoisk

9.10.2021 w godzinach 18.00 - 23.00 (*)
10.10.2021 w godzinach 7.00 - 23.00

(*) Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony. Może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wstępu na wystawę dla zwiedzających.

Po zakończeniu demontażu Realizator/Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości po demontażu oraz usunięcia w całości taśm montażowych z podłoża hali. Należy stosować wyłącznie taśmy pozwalające na ich całkowite usunięcie z posadzki.

Zasady wstępu na teren Atlas Areny, odbiór ID montażowych

Wstęp do pawilonu i na teren Atlas Areny w czasie montażu i demontażu na podstawie identyfikatorów montażowych oraz kart wjazdu zamówionych w formularzu  Z - „Zgłoszenie realizatora zabudowy”. Po przyjeździe do Atlas Areny prosimy o kontakt z Markiem  Wiktorowskim – tel. 602 365 147 w celu ich odbioru.

Wjazd samochodem na teren Atlas Areny przez bramę wjazdową od ul. Bandurskiego w celu odebrania identyfikatorów montażowych będzie możliwy od godziny 6:00. Wjazd na poziom -1 w celu rozładunku/załadunku znajduje się od strony stadionu (patrz Plan ogólny, str.5).
Obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów na poziomie -1 (w tzw. „fosie”). Pozostawiony samochód zostanie odholowany na koszt właściciela.

Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych:
- podczas trwania targów – po godz. 20.00
- podczas montażu i demontażu – po godz. 24.00

ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK

Pomoc przy rozładunku i załadunku oferuje spedytor PMST TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Kontakt: Mateusz Wiśniewski  e-mail: mateusz@transmeble.com.pl; tel. kom. 504 461 006.

Poniżej podajemy cennik usług.
1. Rozładunek i dostawa do stoiska (I rzut):
    - za 100 kg 25,00 zł
    - minimum za przesyłkę jednego wystawcy                          250,00 zł

2. Załadunek ze stoiska (I rzut):
    - za 100 kg 25,00 zł
    - minimum za przesyłkę jednego wystawcy                          250,00 zł
(I rzut oznacza przemieszczenie każdego opakowania z pojazdu do stoiska lub odwrotnie w jednym nieprzerwanym procesie pracy sprzętu)

3. Wynajem wózka widłowego o udźwigu do 3 ton –za każde rozpoczęte 15 min. 150 zł

Zasady wjazdu pojazdów w ostatnim dniu wystawy tj. 9 października 2021.

W dniu 9 października bramy otworzone zostaną po zamknięciu wystawy o godz. 17:00.
Wcześniejsze otwarcie bram jest niemożliwe z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających oraz przepisy p.poż.

Wjazd, w celu odbioru eksponatów, materiałów, elementów zabudowy itp. będzie możliwy po godzinie 17.00 dla niżej wymienionych pojazdów:
•    pojazdów ciężarowych o ładowności do 8 t i długości do 8 m, bez przyczep;
•    pojazdów dostawczych;
•    samochodów osobowych.

Duże pojazdy ciężarowe, pojazdy ciężarowe z przyczepami, inne wielkogabarytowe i specjalistyczne pojazdy zapraszamy od godz. 7:00, 10 października. Ze względów organizacyjnych przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Markiem Wiktorowskim (tel. 602 365 147).

PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI, ZWŁASZCZA PO ROZPOCZĘCIU DEMONTAŻU, NA ZABEZPIECZENIE DROBNYCH EKSPONATÓW I PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH NA STOISKACH ORAZ W POJAZDACH.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Przedstawiciel Organizatora nadzorujący montaż i demontaż stoisk:
Marek Wiktorowski  tel. kom.: 602 365 147,  e-mail: m.wiktorowski@exactus.pl