Zasady bezpieczeństwa COVID dla wystawców oraz podwykonawców podczas wystawy stomatologicznej CEDE 2021.

 

Wejście na teren targów będzie możliwe na podstawie okazania jednocześnie:
– identyfikatora wystawcy / podwykonawcy (Identyfikatory są personalizowane i nie można ich przekazywać innym osobom)
oraz
– kodu UCC (Unijny Certyfikat COVID).
Okazanie kodu UCC jest dobrowolne jednak jego nieokazanie uniemożliwia udział w wystawie CEDE 2021.

Oznacza to, że na terenie wystawy będą mogły przebywać osoby spełniające jeden z trzech poniższych warunków:
W pełni zaszczepione 
Posiadające status "ozdrowieńca" 
Posiadające aktualny, negatywny wynik testu na COVID 

Powyższe zasady odnoszą się do Wystawców oraz podwykonawców (np. dostawców czy firm odpowiedzialnych za zabudowę stoisk). Bezpieczeństwo nas wszystkich i każdego z osobna jest dla nas priorytetem, dlatego wierzymy, że przyjmą Państwo te zasady ze zrozumieniem. 

Aktualne dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że spośród 44 521 lekarzy dentystów jedną dawką zaszczepionych zostało 95,45 proc. a dwiema 92 proc. (źródło: www.politykazdrowotna.com). Są to dane, które z optymizmem pozwalają planować wydarzenia dla branży stomatologicznej.

Wystawa CEDE zostanie przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności oraz dochowaniem wszelkich zasad dot. ochrony przed COVID-19, jednakże w obliczu rosnącej liczby zakażeń, a także niedających się obecnie przewidzieć ew. ograniczeń dot. zasad udziału w wydarzeniach targowych zdecydowaliśmy się na taki krok.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczenia, którego wzór dostępny jest poniżej oraz przesłanie go na adres e-mail: info@exactus.pl lub przekazanie Organizatorowi na miejscu przed rozpoczęciem wystawy lub montażu (w przypadku realizatora zabudowy).

Unijny certyfikat COVID

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczny dowód, że dana osoba:
została zaszczepiona przeciwko COVID-19 - czyli otrzymała dwie dawki szczepienia lub przyjęła jednodawkową szczepionkę. Certyfikat UCC jest ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki.
przebyła chorobę COVID-19 - w takim wypadku kod UCC jest ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.
posiada negatywny wynik testu COVID-19 (antygenowego lub PCR) - czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin.

Certyfikat ma format cyfrowy lub papierowy.

Uzyskać go można z:
Internetowego Konta Pacjenta,
Aplikacji mojeIKP,
Aplikacji mObywatel (osoby, które korzystały już z aplikacji mObywatel, muszą zaktualizować program do najnowszej wersji),
w punktach szczepień (w przypadku zaszczepionych) lub od lekarza POZ


mapa
Wygenerowane certyfikaty będą weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji "Skaner Certyfikatów Covid". Umożliwia ona odczytanie danych z kodu QR znajdujących się na certyfikacie. Dane zawarte w kodzie QR zostają jedynie odczytane w momencie skanowania, nie są w żaden sposób przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia.

 

Przydatne linki:
Regulamin aplikacji mobilnej "Skaner Certyfikatów Covid"
Instrukcja logowania na Internetowe Konto Pacjenta
Aplikacja mojeIKP
Aplikacja mObywatel
mapa


Zasady obowiązujące na terenie Atlas Areny w trakcie montażu, demontażu oraz wystawy CEDE 2021

zgodne z aktualnymi przepisami prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS

Na terenie Atlas Areny w trakcie montażu, demontażu oraz podczas wystawy CEDE 2021 nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie, izolacji oraz osoby z symptomami choroby zakaźnej.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Atlas Areny obowiązane są do:
utrzymania bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra) pomiędzy rozmówcami, osobami stojącymi w kolejkach do wejść, punktów gastronomicznych, szatni, wind, toalet,
dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren wydarzenia oraz w jego trakcie,
zasłaniania nosa i ust maseczką,
wyposażenia się w materiały ochrony osobistej typu maseczka ewentualnie rękawiczki jednorazowe,

Niezależnie od powyższego Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu (maseczki, rękawiczki) i środków dezynfekujących oraz dodatkowo w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, dozownik dla gości odwiedzjących stoisko.

Zalecamy zaopatrzenie stoiska w pojemnik na odpady typu rękawiczki i maseczki.

Na terenie targowym obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych.

Zalecane jest, aby materiały dla Zwiedzających były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

Zalecana jest forma rozliczeń bezgotówkowych.

Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w punktach do prowadzenia rozmów.

Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.

Zobowiązuje się Wystawców do przeszkolenia personelu obsługi stoiska w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.

Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny obowiązującymi podczas CEDE 2021.

Przy projektowaniu stoisk wystawienniczych postulujemy przyjąć, jako założenie - realizację przestrzeni otwartych, minimalizację ilości ścian i unikania realizacji niewielkich pomieszczeń socjalnych.

Do budowy stoiska (ściany, meble, podłogi itp.) postulujemy używać materiały łatwe do dezynfekcji.

Przy projektowaniu na stoisku strefy gastronomicznej, należy stosować się aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia przewidzianych dla branży gastronomicznej.

Środki ochrony osobistej, zapewnia pracodawca.

Pobierz "Zasady bezpieczeństwa COVID" w formacie .pdf