Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2021

Poniższe przepisy obowiązują wszystkich uczestników 29. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2021.
REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2021 wraz z Aneksem do Regulaminu, Regulaminem HWS Atlas Arena oraz  przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie Atlas Areny stanowią integralną część zamówienia.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2021, Łódź 16-18 września 2021  »pobierz«

Aneks do regulaminu Wystawy CEDE 2021 z dnia 14.07.2021 - »pobierz«

Załącznik 1 - Regulamin_Hali Widowiskowo-Sportowej Atlas Arena   »pobierz«

Załącznik 2 – Przepisy_techniczne, p-poż, BHP-CEDE_2021 »pobierz«