Informacje dla zwiedzających

Miejsce wystawy: Expo-Łódź
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

Wystawa CEDE 2020 będzie otwarta dla zwiedzających w dniach
3-5 grudnia 2020 r. w godzinach:

3 grudnia   10:00 - 18:00
4 grudnia   10:00 - 18:00
5 grudnia   10:00 - 16:00