Komunikat dla zarejestrowanych wystawców

Komunikat dla zarejestrowanych wystawców

Szanowni Państwo, Szanowni Wystawcy

w dniu 1 kwietnia 2020 roku, drogą komunikatu e-mail oraz informacji prasowej przesłanej do mediów branżowych, przekazaliśmy wiadomość o nowej dacie i lokalizacji CEDE 2020 (Łódź, 3-5 grudnia 2020), a także o organizacji przez firmę Exactus światowych, wirtualnych targów stomatologicznych, które odbędą się 24-26 września.

Pragniemy zapewnić, że w żaden sposób nie jest to żart primaaprilisowy. Nasza decyzja podyktowana jest głęboką analizą sytuacji epidemicznej na świecie i w kraju, a także sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się większość branż, w tym stomatologiczna. Przede wszystkim, nasza propozycja oparta jest na szacunku dla wystawców i potencjalnych uczestników i chęci dopasowania naszego flagowego produktu do trudnych dla wszystkich czasów.

We wrześniu, zamiast do Poznania, zapraszamy wszystkich do internetu. Prawdopodobnie jako pierwsi na świecie ogłaszamy organizację wirtualnych targów stomatologicznych. W naszym zamierzeniu targi będą globalne, natomiast już na wstępie informujemy, że uczestnictwo w edycji wirtualnej (standardowe stoisko wirtualne) będzie bezpłatne dla wszystkich uczestników CEDE 2020, które przenosimy do Łodzi (3-5 grudnia). Mocno wierzymy, że trzeci i czwarty kwartał roku będą dużo lepsze dla branży, powróci chęć do spotkania i wspólnych uśmiechów. Jesteśmy przy tym realistami, mamy świadomość infrastrukturalnych przewag Międzynarodowych Targów Poznańskich, sądzimy jednak, że tereny EXPO Łódź, pozwolą na organizację wydarzenia zdecydowanie bardziej „dopasowanego” do obecnych czasów i budżetów. Równie mocno wierzymy, że wirtualne targi będą stanowiły znakomitą okazję na realizację wielu projektów marketingowych, w tym utrzymanie klientów. Platforma, którą zaprezentujemy Państwu wkrótce, daje ich naprawdę wiele (stoiska, interakcje na żywo, webinary, gry etc.).

Nie jest tajemnicą, że zaproponowane zmiany, choć głęboko przemyślane, wprowadzane są w trybie przyspieszonym. Zwracamy się z uprzejmą prośbę o czas na doprecyzowanie szczegółów oferty targów wirtualnych i edycji targów tradycyjnych w Łodzi. Naturalnym jest, iż gwarantujemy Państwu możliwość rezygnacji z udziału w CEDE 2020, zachęcamy jednak do analizy naszych projektów i potraktowanie ich jako właściwych rozwiązań na trudny czas, w którym się znaleźliśmy.

Organizatorzy