Poniższe przepisy obowiązują wszystkich uczestników 29 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych  CEDE 2020.
REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2020 stanowi wraz z  przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie EXPO-Łódź Sp. z o.o (Załączniki 2,3,6) integralną część zamówienia.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2020, Łódź 3-5 grudnia 2020  »pobierz«

Zmiany w Regulaminie CEDE 2020, Łódź 3-5 grudnia 2020  »pobierz«

Załącznik nr 2 - Instrukcja bezpieczeństwa ppoż terenów targowych   »pobierz«

Załącznik nr 3 - Warunki_budowlano-montażowe i BHP »pobierz«

Załącznik nr 6 - Regulamin podwieszania »pobierz«