Poniższe przepisy obowiązują wszystkich uczestników 29 Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych  CEDE 2020.

REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2020 stanowi wraz z  "Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o." integralną część zamówienia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2020  »pobierz«

Przepisy techniczne i przeciwpożarowe  »pobierz«