Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2022

Poniższe przepisy obowiązują wszystkich uczestników 30. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2022.
Regulamin Wystawy CEDE 2022 wraz z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie EXPO-Łódź (załączniki: 2, 3, 6) stanowią integralną część zamówienia.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Regulamin Wystawy CEDE 2022, Łódź 22-24 września 2022  »pobierz«

Załącznik 2 – Instrukcja bezpieczeństwa p-poż terenów targowych »pobierz«

Załącznik 3 – Warunki budowlano-montażowe i BHP   »pobierz«

Załącznik 6 – Regulamin podwieszania Expo-Łódź »pobierz«