Informacje dla zwiedzających

Miejsce wystawy: Expo-Łódź
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

Wystawa CEDE 2022 będzie otwarta dla zwiedzających w dniach
22-24 września 2022 r. w godzinach:

22 września   10:00 – 18:00
23 września   10:00 – 18:00
24 września   10:00 – 16:00