Certyfikaty uczestnictwa

Certyfikaty można pobierać i drukować logując się do swojego konta w systemie rejestracyjnym uczestników: https://panel.cede.pl/visitor/login

Dostępnych jest kilka rodzajów certyfikatów:

Certyfikaty przyznające punkty edukacyjne – generowane na kontach on-line uczestników Forum CEDE Dental Challenge, za udział w wykładach oraz warsztatach EndoMasters. Warunkiem koniecznym do wygenerowania takiego certyfikatu jest odebrany w Recepcji identyfikator i zeskanowany przy wejściu na wykład/warsztat.

Certyfikat uczestnictwa w Forum Cyfrowym BE DIGITAL (bez punktów) – generowany na kontach on-line uczestników Forum BE DIGITAL. Warunkiem koniecznym do wygenerowania takiego certyfikatu jest odebrany w Recepcji identyfikator i zeskanowany przy wejściu na Forum.

Certyfikat uczestnictwa w sesji Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych (bez punktów) – generowany na kontach on-line uczestników sesji PTTD. Warunkiem koniecznym do wygenerowania takiego certyfikatu jest odebrany w Recepcji identyfikator i zeskanowany przy wejściu na sesję.

Certyfikat uczestnictwa w CEDE 2022 (bez punktów) – dostępny na koncie on-line każdego z zarejestrowanych uczestników.