Zaplanuj stoisko – Wystawa Stomatologiczna CEDE 2021


Zamówienie powierzchni wystawienniczej, opłata rejestracyjna.    

Powierzchnię wystawienniczą należy zamówić on-line wypełniając formularz A dostępny w Panelu Wystawcy. Cena powierzchni wystawienniczej uzależniona jest od lokalizacji w hali wystawowej (strefa A lub strefa B) oraz od rodzaju zamawianej powierzchni: szeregowa, narożna, półwyspowa/wyspowa. Ceny kształtują się w przedziale od 525 zł/m2 (stoisko szeregowe w strefie B) do 645 zł/m2 (stoisko półwyspowe/wyspowe w strefie A).
CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ZNAJDUJE SIĘ W FORMULARZU A W PANELU WYSTAWCY

Każdy wystawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej, której wysokość uzależniona jest od daty zamówienia powierzchni wystawienniczej. Wysokość opłaty rejestracyjnej oraz ceny wynajmu powierzchni wystawienniczej podane są w formularzu A.
Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna. 

Jeżeli wystawca planuje kilka stoisk, zamówienia na dodatkową powierzchnię wystawienniczą składa wypełniając formularz Au, oddzielnie dla każdego dodatkowego stoiska, bez wnoszenia dodatkowej opłaty rejestracyjnej. 

W zależności od wielkości zamówionej powierzchni wystawienniczej istnieje możliwość uzyskania rabatu w wysokości od 3% do 10%.
Warunkiem naliczenia rabatu jest terminowe wpłacanie zaliczek na powierzchnię wystawienniczą zgodnie z informacją podaną w Regulaminie wystawy i w formularzu A/Au.


zaplanuj-stoisko

 


standard

Zabudowa standardowa  oraz wyposażenie dodatkowe stoiska.

Wystawca może zamówić zabudowę standardową stoiska u organizatora wypełniając formularz C oraz wyposażenie dodatkowe wypełniając formularz D.
Formularze wraz z cennikiem dostępne są w Panelu Wystawcy.
Do zamówienia zabudowy standardowej należy dołączyć plik ze szkicem stoiska. Szkic powinien przedstawiać rzut stoiska z góry z naniesionymi elementami zawartymi w wyposażeniu standardowym i wyposażeniem dodatkowym, jeżeli zostało zamówione. Przykładowy szkic stoiska

Wszelkie zmiany w zabudowie stoiska należy zgłaszać do 16 sierpnia 2021. Po tym terminie organizator nie gwarantuje, że zgłoszone zmiany będą mogły być zrealizowane. Również po tym terminie cena wyposażenia dodatkowego wzrasta o 30%.

Dodatkowe usługi techniczne (przyłącze wodno-kanalizacyjne, internet, podwieszenia elementów, itp.) można zamówić za pośrednictwem formularza E.

 


Zabudowa stoiska zamówiona w zewnętrznej firmie.

Wystawca może zlecić zabudowę stoiska firmie zewnętrznej. W takim przypadku:
 - firma zewnętrzna zobowiązana jest do rejestracji wypełniając formularz Z dostępny w Panelu Wystawcy,
 - wystawca lub firma zabudowująca zamawia usługi techniczne wypełniając formularz E

Wystawca dokonujący zabudowy stoiska samodzielnie lub zlecający wykonanie zabudowy innej firmie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zryczałtowanej oraz opłaty za wywóz odpadów zgodnie z cennikiem podanym w formularzu E.

Wystawca/Wykonawca stoiska jest zobowiązany przedstawić Organizatorowi oraz działowi technicznemu EXPO-Łódź do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach z określeniem wysokości) do dnia 16 sierpnia 2021 r.


projekt indywidualny

 


wspolwystawca

Zgłoszenie współwystawcy.

Jeżeli planują Państwo mieć na swoim stoisku przedstawicieli innych firm prezentujących własne produkty, należy zarejestrować ich jako współwystawców (formularz Aw).
Zgłoszenie Współwystawców może być:
bezpłatne  - współwystawca zostaje umieszczony na liście wystawców wraz z numerem stoiska Wystawcy oraz otrzymuje jeden identyfikator targowy.
płatne - współwystawca, za którego została wniesiona opłata rejestracyjna w wysokości określonej w formularzu Aw nabywa dodatkowo prawo do zamieszczenia wpisu w katalogu wystawców (formularz B) w wersji drukowanej i on-line oraz zamieszczenia logotypu firmy w obu wersjach katalogu. Opłata rejestracyjna obejmuje koszty manipulacyjne związane z rejestracją wystawcy, zamówieniem powierzchni oraz pakiet dodatkowych świadczeń:
- standardowy wpis do katalogu wraz z logo (katalog drukowany oraz katalog on-line na stronie www.cede.pl),
- 1 karta parkingowa w czasie montażu, wystawy i demontażu stoisk.

 

Cena zabudowy standardowej w wersji podstawowej obejmuje: wykonanie ścian stoiska w kolorze białym (OCTANORM); fryz z nazwą firmy; LOGO firmy (1 szt.) dla stoisk od 12m2; 1 punkt świetlny 150W na każde 3 m2 stoiska (50W/m2 stoiska); jedno gniazdo elektryczne (230V), koszt energii elektrycznej; wykładzinę podłogową; stół i cztery krzesła; wieszak na ubrania; kosz na śmieci; codzienne sprzątanie stoiska, opłatę zryczałtowaną, opłatę za wywóz odpadów.

 

szkic-stoiska

 

Zakres usług objętych opłatą zryczałtowaną:
- wyznaczenie (trasowanie) obrysu stoiska w pawilonie wystawowym,
- zużycie energii elektrycznej w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- zużycie wody w trakcie montażu oraz demontażu stoiska,
- nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy,
- codzienne sprzątanie stoiska w trakcie trwania wystawy,
- karty wstępu dla personelu realizującego zabudowę stoiska.