Punkt testowania w kierunku COVID19 podczas CEDE 2021

Punkt testowania w kierunku COVID19 podczas CEDE 2021

Na terenie Atlas Areny, w trakcie wystawy CEDE, czynny będzie punkt testowania w kierunku COVID19 (test antygenowy, wymaz z nosogardzieli).

Koszt wykonania testu – 97 zł (płatność wyłącznie kartą lub telefonem).

Punkt będzie czynny w godzinach:
7-8.10 w godz. 9:00 – 15:00
9.10 w godz. 9:00 – 13:00

Procedura laboratoryjna uzyskania wyniku będzie trwała nie dłużej niż 15-20 minut. Po odczytaniu wyniku i wpisaniu go do systemu informatycznego a następnie zatwierdzeniu zgodnie z Ustawą o Diagnostyce laboratoryjnej, klient otrzyma smsa z kodem odbioru wyniku ze strony internetowej SYNEVO. Na życzenie zapewniamy uzyskanie wyniku w formie papierowej. Wynik testu ważny jest 48 godzin.

Synevo jako laboratorium medyczne wpisane na listę laboratoriów COVID prowadzoną przez NFZ zobowiązane jest raportować wszystkie wyniki badań do systemu ewidencji pacjentów EWP. Uzyskanie dodatniego wyniku badania wiąże się z automatycznym nałożeniem na klienta kwarantanny. Dodatni wynik testu antygenowego zgodnie z polskimi przepisami jest 100% potwierdzeniem chorowania na COVID.