Integracja Orto-Protetyczna w przewidywalnych protokołach DSD (zapowiedź)

Integracja Orto-Protetyczna w przewidywalnych protokołach DSD (zapowiedź)

Zarówno percepcja społeczna, jak i względy biostrukturalne od wielu lat kształtują trend możliwie maksymalnie niskiej inwazyjności zabiegów i łączenia w tym celu dyscyplin stomatologicznych. Współcześni dentyści mogą teraz wykorzystywać możliwości technologiczne w zakresie diagnostyki i planowania cyfrowego łączące platformy cyfrowe w jeden ekosystem oparty na uznanym standardzie projektowania i planowania estetyki – Digital Smile Design. Dzięki bezpośredniej integracji środowisk cyfrowych oprogramowania ClinCheck z plikami projektu DSD dostępna jest wizualizacja projektu 3D DSD bezpośrednio w oprogramowaniu ortodontycznym.

Co to oznacza dla stomatologów? Oznacza to, że zęby nie są już szeregowane w oderwaniu od siebie, ale w harmonii z twarzą. Dzięki integracji oprogramowania ClinCheck Pro Desktop i DSD, faza wewnątrz oprogramowania symuluje teraz każdy ruch ortodontyczny zarówno w modelach, jak i w twarzy w 3D.

Zarejestruj się

Dzięki tej funkcjonalności przedprotetyczne leczenie ortodontyczne prowadzone jest w oparciu o projekt uśmiechu i umożliwia bezpośrednią kontrolę ostatecznej pozycji rekonstrukcyjnej podczas wyboru odpowiedniej strategii ruchów ortodontycznych.

Celem integracji przed-ortodontycznej i post-ortodontycznej jest uzyskanie korzystnej rekonstrukcyjnie pozycji zębów i umożliwienie mało inwazyjnego i korzystnego funkcjonalnie postępowania rekonstrukcyjnego z zachowaniem struktury zębów w połączeniu z wizualną symulacją makroskopowych efektów leczenia i wpływu na estetykę twarzy.

Organizator wykładu: Align Technology »czytaj więcej«