Bezpieczeństwo uczestników

Bezpieczeństwo uczestników

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników CEDE 2021 jest priorytetem Organizatorów wydarzenia, czyli firmy Exactus, oraz gospodarza - Expo Łódź.

Dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzić wystawę zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, nie zapominając o komforcie wystawców i zwiedzających.

Bezpieczeństwo oraz komfort uczestników CEDE zapewnią m.in.:

środki do dezynfekcji rąk dostępne we wszystkich kluczowych punktach obiektu;
zwiększona wentylacja oraz filtracja powietrza;
bezdotykowe skanowanie identyfikatorów;
regularne (częste) zapewnienie czystości obiektu, w szczególności miejsc o wysokim natężeniu obecności uczestników;
precyzyjne oznakowanie z najważniejszymi informacjami pomagającymi zadbać o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne;
wdrożone systemy jednokierunkowego poruszania się, wspomagające utrzymanie dystansu społecznego;
ekrany ochrony osobistej (higieniczne);
posiłki wydawane wyłącznie na wynos;
możliwość płatności bezdotykowych;
najważniejsze materiały (foldery, broszury, plany) dostępne w formie cyfrowej.