100 lat dla Profesor Honoraty Shaw!

100 lat dla Profesor Honoraty Shaw!

11 stycznia 80 lat kończy profesor Honorata Shaw, uznany praktyk, wykładowca, wychowawca wielu pokoleń lekarzy stomatologów, a także - co napawa nas szczególną radością i dumą - przyjaciółka wystawy CEDE i firmy Exactus.

Przecudownej, przesympatycznej, zawsze uśmiechniętej Pani Profesor składamy najszczersze życzenia: zdrowia, pomyślności i radości z każdego dnia życia.

100 lat, a nawet więcej!

Zespół firmy Exactus