Dr Gerhard Seeberger w Polsce - podsumowanie wizyty

Dr Gerhard Seeberger w Polsce - podsumowanie wizyty

Tegoroczna Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2019, odbywająca się regularnie każdego roku już od 28 lat, była niezmiennie niezwykłym wydarzeniem na skalę krajową. Liczne wykłady i warsztaty praktyczne wspaniale dopełniały atmosferę wymiany doświadczeń klinicznych pomiędzy dentystami z różnych zakątków Polski, co w połączeniu z możliwością poznania najnowszych osiągnięć technicznych urządzeń oraz materiałów stomatologicznych wystawionych na poznańskich halach targowych pozwalało spędzić 3 wrześniowe dni w prawdziwie eksperckim gronie lekarzy, przedstawicieli handlowych, ale i aktywnych higienistek oraz asystentek stomatologicznych, którym poświęcony został cały panel kongresu.

Jednak okres od 19 do 21 września 2019 był wyjątkowo szczególnymi dniami dla polskiej stomatologii, ponieważ wystawę CEDE 2019 zaszczycił swoją obecnością nowo wybrany Prezydent FDI World Dental Federation, Dr. Gerhard K. Seeberger. Jego wizyta świetnie współgrała z charakterem znaczącej części wykładów tegorocznego kongresu, dotyczących rzetelności naukowej w podejmowaniu decyzji leczniczych. Temat ten stał się wyjątkowo gorący w dobie współczesnej, szeroko dostępnej w mediach społecznościowych, jak i środkach masowego przekazu, często nieprofesjonalnej wiedzy, wprowadzającej społeczeństwo w błąd. W trakcie ostatnich miesięcy pod ostrzałem znalazły się metody leczenia endodontycznego, a Dr. Seeberger jest jednym ze współautorów dokumentu White Paper on Endodontic Care, w którym przeciwstawił się zakłamanemu obrazowi endodoncji, szerzonemu w ostatnim czasie.

Temat leczenia kanałowego to oczywiście tylko niewielki wycinek całej wiedzy stomatologicznej. Jako Prezydent FDI World Dental Federation, Dr Gerhard K. Seeberger z radością dzielił się swoimi spostrzeżeniami i w innych obszarach stomatologii, które wymagają uwagi współczesnego świata.

Najważniejszą kwestią dotyczącą całej medycyny jest zakres działań profilaktycznych. Odwołując się do koncepcji pól zdrowia opracowanej przez Marca Lalonde’a, zdrowie człowieka uwarunkowane jest w aż 55% przez jego styl życia. W trakcie kuluarowych rozmów na temat wizji działań w zakresie profilaktyki, Dr. Seeberger przedstawił innowacyjny plan w tym obszarze. Jego zdaniem, nie tyle istotne okazują się być działania profilaktyczne same w sobie, ale jak można by to ująć „profilaktyka profilaktyki”, a zatem zapobieganie konieczności wdrażania zwiększonej ilości procedur zapobiegawczych – poprzez zdrowy tryb życia i dietę. Kto wybiera mądrze i prowadzi pozytywny tryb życia nie daje szans na negatyw. Dlatego też, „zdrowotne abecadło” jest konceptem dla zdrowego społeczeństwa, a nie tylko części cierpiącej na choroby i wymagającej interwencji lekarskich. Ludzie mogą stać się świadomymi zdrowia jamy ustnej jako wartościowego prekursora dla zdrowia i dobrego bytu, tylko jeśli są poinformowani i właściwie wyedukowani. Zdaje się to idealnie wpisywać w koncept Lalonde’a, tak jak wpisuje się w proces realizacji i zrównoważonego rozwoju uniwersalnego zakresu ubezpieczenia zdrowotnego (dokładnie w nawiązaniu do World Health Organization, WHO - Universal Health Coverage). Tylko wtedy, kiedy trójca – dentyści - edukatorzy - społeczeństwo pozostanie nierozerwalnie związana z życiem jednostki, sytuacja faktycznie najbardziej rozpowszechnionej choroby, nieleczonej próchnicy zębów stałych, z pewnością poprawi się.

Inną z poruszonych kwestii przez nowego Prezydenta FDI było porównanie dostępności do najnowszych metod leczniczych w zakresie endodoncji w różnych krajach świata. Jak można się spodziewać, osiągalność najnowszych zdobyczy naukowych i technicznych nie jest równomierna. Jednak, co najciekawsze, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Prezydenta Seeberger’a, niektóre z procedur mogą zostać wykonane w trudnych warunkach otoczenia z niemal tym samym rezultatem sukcesu jak te wykonane w najnowszych klinikach krajów wysoko rozwiniętych w zakresie jednokorzeniowych zębów. Za przykład Dr Seeberger podaje tzw. metodę BRT, czyli Basic Root Canal Treatment, którą sam wykonywał w trakcie wyjazdów-misji stomatologicznych. W trakcie wykładu zaznaczył, że skuteczność takiej metody w odniesieniu do założenia 100% powodzenia leczenia w zaawansowanej technicznie klinice, metoda BRT może charakteryzować się sukcesem w 90%. Są to bardzo optymistyczne dane, szczególnie w odniesieniu do krajów nisko rozwiniętych, a często wymagających opieki stomatologicznej w najwyższym stopniu.

W FDI White Paper on Endodontic Care, współautorzy Prof. Ove Peters oraz Dr. Gerhard K. Seeberger zrewidowali wskazania do ekstrakcji zębów. Duża liczba usuwanych zębów, mogłaby z powodzeniem zostać utrzymana w jamie ustnej. Dotyczy to szczególnie zębów z dużymi zmianami okołowierzchołkowymi, które często są uważane za niezdatne do leczenia. Prawidłowa procedura endodontyczna pozwala zachować zęby w dobrym stanie lub zapobiec resorpcji kości wyrostka zębodołowego przez wiele lat, zwiększając komfort życia. Stanowisko to współbrzmiało z wnioskami płynącymi z prezentacji i innych wykładowców odbywającego się kongresu.

Wybiegając w obszar dalekosiężnych planów związanych ze stomatologią przyszłości, Dr Seeberger również posiada w tym zakresie oryginalne koncepcje. Rozpościerają się one od pomysłów stworzenia prawdziwie biodegradowalnych szczoteczek do zębów, do wykorzystania naturalnych, zrównoważonych zasobów, dostępnych zaraz obok nas, jak piasek pustyni saharyjskiej dla przykładu. Nadchodzące lata dla światowej stomatologii pod kierownictwem Dr-a Seeberger’a, z pewnością będą należały do aktywnych okresów działalności wielu stomatologicznych organizacji na całym świecie.

 

Dr Hubert GołąbekDr n. med. Hubert Gołąbek - lekarz dentysta, wykładowca 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.