Cennik

CENNIK - Kongres Unii Stomatologii Polskiej

Lekarze:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
opłata jednodniowa 620,00 690,00 730,00
opłata trzydniowa 1350,00 1420,00 1480,00

Lekarze, członkowie PTS:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
opłata jednodniowa 558,00 621,00 657,00
opłata trzydniowa 1215,00 1278,00 1332,00

Higienistki / asystentki, studenci*, stażyści, technicy, uczniowie szkół technicznych:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
opłata jednodniowa 290,00 350,00 350,00
opłata trzydniowa 460,00 590,00 590,00

*nie dotyczy studentów studiów doktoranckich oraz członków różnych organizacji studenckich, którzy zakończyli już podstawowy tok studiów.

Opłata kongresowa zawiera:
- uczestnictwo w wykładach Kongresu (wszystkich lub odbywających się wybranego dnia)
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2019 (wszystkie 3 dni niezależnie od wybranej opcji opłaty kongresowej),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 18-21 września 2019.

CENNIK - IV Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych
(opłata nie upoważnia do uczestnictwa w innych wykładach 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej):

wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
250,00 290,00 290,00

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe zawiera:
- uczestnictwo w IV Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych,
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2019 (wszystkie 3 dni),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 18-21 września 2019.


WARSZTATY DLA ASYSTENTEK I HIGIENISTEK
Udział w warsztatach mogą wziąć wyłącznie zarejestrowani uczestnicy IV Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych.
Cena udziału w pojedynczym warsztacie - 90 zł.

WARSZTATY DLA LEKARZY
Udział w warsztatach nie wymaga wykupienia uczestnictwa w Kongresie.
Cena udziału w pojedynczym warsztacie wynosi od 280 do 760 zł.
»Zobacz program i szczegółowy cennik warsztatów«

 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO ZNIŻKI (nie dotyczy Zjazdu Higienistek)
Osoby korzystające z obniżonej opłaty kongresowej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (do wyboru):
Aktualne zaświadczenie o przynależności do PTS
Kopia dowodu wpłaty składki członkowskiej na 2019 rok

Zdjęcie karty członkowskiej PTS z widocznym numerem karty (aktualni członkowie PTS otrzymują kartę w swoich oddziałach regionalnych, nowi członkowie PTS rejestrujący się na stronie www.pts-app.pl/signup otrzymują kartę bezpośrednio z Zarządu Głównego PTS).

Wzór karty członka PTS
karta członkowska PTS karta członkowska PTS
powiększ

Stażyści
(do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania
Higienistki, asystentki (do wyboru):
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki
Technik:
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej:
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

CERTYFIKATY
- z naliczonymi punktami edukacyjnymi otrzymują lekarze, stażyści i studenci,
- potwierdzające uczestnictwo w Kongresie Unii Stomatologii Polskiej lub Zjeździe HIgienistek i Asystentek Stomatologicznych otrzymują wszyscy uczestnicy

Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu i Zjazdu.
Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.

REZYGNACJE
- Rezygnacje z uczestnictwa w Kongresie lub w Zjeździe zgłoszone do 15 sierpnia 2019 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych.
- Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, fax: 426322859, e-mail: cede@cede.pl

Pozostałe warunki uczestnictwa w Kongresie w Regulaminie 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.