Wykłady/warsztaty firm

Czwartek, 21 września
Tematyka: Psychologia, komunikacja, marketing, organizacja
Godzina: 15:00 - 16:00
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A
Godzina: 11:00 - 12:00
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A
Piątek, 22 września
Tematyka: Obrazowanie w stomatologii, Oprogramowanie, Stomatologia cyfrowa
Godzina: 12:30 - 14:30
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A
Sobota, 23 września
Tematyka: Psychologia, komunikacja, marketing, organizacja
Godzina: 11:00 - 12:00
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A
Sobota, 23 września
Tematyka: Obrazowanie w stomatologii, Oprogramowanie, Stomatologia cyfrowa
Godzina: 11:30 - 12:30
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala C
Godzina: 12:30 - 13:15
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A
Godzina: 12:30 - 14:00
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala B
Sobota, 23 września
Tematyka: Oprogramowanie, Stomatologia cyfrowa
Godzina: 12:30 - 13:00
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala C
Sobota, 23 września
Tematyka: Prawo medyczne, Psychologia, komunikacja, marketing, organizacja, Różne
Godzina: 13:15 - 14:30
Miejsce: Expo - Poziom 2 Sala A