Program

22.09.2022, godz. 14:00- 16:00
Sala B

Jak prawidłowo wykonać symulację uśmiechu w programie Digital Smile Design?

Wykładowca(y):
Tech. dent. Łukasz Jodkowski

Organizator: Exactus / CEDE

Miejsce: Sala B
Data: 22.09.2022, Czwartek
Godziny: 14:00 - 16:00

Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: w ramach pakietu uczestnictwa w Forum BE DIGITAL

 Jak najprościej wykonać zdjęcie wewnątrzustne?
       - pozycjonowanie pacjenta
       - ustawienia aparatu

 Planowanie uśmiechu na komputerze
          Użycie oprogramowania Planmeca Romexis Smile Design
          Pokaz praktyczny projektowania uśmiechu:
           - omówienie opcji programu
           - eksport pliku pdf do pracowni protetycznej
           - eksport zarysu zębów w pliku stl do dalszej odbudowy w programie CAD

 Skanowanie wewątrzustne przy użyciu skanera Planmeca Emerald S

 Projektowanie uśmiechu w programie Plan CAD Easy

 Omówienie dalszych etapów postępowania klinicznego


Partner merytoryczny: 

Lekarze stomatolodzy

Stomatologia cyfrowa

Organizator:
Exactus / CEDE
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: cede@cede.pl
https://www.cede.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na szkolenie
REJESTRACJA